Det sier Carl Bjarne Christiansen, eier av bedriften Nyksund AS, der drift av Galleriet den senere tid har vært hovedfokus.

To ganger har uvær ødelagt lokalene fra huset var nyrestaurert og frem til 2014. Og det stoppet ikke der - tre ganger de to siste årene slo uværet til på ny til og raserte lokalene.

Les også: Gallerikunst knust i Nyksund

Store utfordringer

Derfor inviterte eieren formannskapet, havnesjef og representanter fra den kommunale administrasjonen og andre aktører i Nyksund til et møte for å se på utfordringene som venter for å kunne drive videre og gjøre Nyksund til enda større turistmagnet.

Blant sakene som ble tatt opp var:

* Hjelp til finansiering av beskyttelsesmur mot sør

* Bedre veistandard mellom Nyksund og Høydalen, fast dekke og mer rassikring

* Parkeringsforholdene i Nyksund

* Offentlig toalett og infohus

* Høyhastighets internett i Nyksund

Mur?

Christiansen luftet muligheten for en kommunal deltakelse for å få bygd en mur som kan beskytte brygga han driver mot uvær. Det kan lette mulighetene for å søke offentlige tilskudd for å få en bedre infrastruktur.

Oppdatering av vei med fast dekke ligger ute av hendene til kommunen, ble det sagt.

Toalettforhold må rustes opp. Ved besøk fra turistskip benyttes toaletter i restauranter og gallerier uten av det blir lagt igjen ei krone.

Utfordringen med flere parkeringsplasser blir å få besøkende til å parkere og gå veien fra Opplandet før moloen.

Bredbånd til flere av bygdene i kommunen jobbes det med for tiden, opplyser næringskonsulet Inge Dag Røkenes. Det gjelder i tillegg til Nyksund også Høydalen, Kavåsen og Romset.

Her blir nok kommunen avhengig av økonomisk hjelp fra Fylkeskommunen.

Gir ikke opp

På tross av all motgang de siste årene, har ikke Christiansen tenkt å gi opp.

- Nei, Rom ble ikke bygd på én dag. Vi må følge opp, men det må skje noe som er med på å utvikle stedet.

- Vi du holde Galleriet åpent i sommer?

- Ja, men vi tapte penger i fjor og det gjør man fort. Vil vil fortsatt ha kulturelle innslag, men da med tilbud som har mindre økonomisk risiko, konkluderer Christiansen.

Det er etablert en gruppe som jobber med infrastruktur i Nyksund. Den har vært litt lite aktiv i en periode, men de ser på både parkering og toalettforholdene.