– Jeg tror matproduksjon generelt er viktig, og jeg har tro på den produksjonen som er langsiktig. Den har vi lyst til å være med på. Derfor investerer vi så mye penger.

Det sier Knut Roald Holmøy. Han er styreleder i Holmøy Holding, som eier Eidsfjord Sjøfarm. I dag ble det kjent at Eidsfjord-selskapet har lagt en kvart milliard kroner på bordet for å kjøpe seg i underkant av 1.500 tonn i økt maksimal tillatt biomasse. Det tilsvarer litt i underkant av to oppdrettstillatelser i Nordland.

Staten la ut cirka 15.000 tonn i vekst, og fikk solgt nesten alt. Det gjenstår litt over 400 tonn å selge.

Pris

Eidsfjord Sjøfarm betalte mest for å få lov til å vokse i Vesterålen. Prisen ble 232.000 kroner per tonn. Selskapet får øke produksjonskapasiteten med 200 tonn. Det koster 46 millioner kroner, men tilsvarer en pris på 179 millioner kroner for en full oppdrettstillatelse i Nordland (780 tonn). Lovundlaks har betalt 252.000 kroner per tonn. Det tilsvarer en pris for en oppdrettskonsesjon på utrolige 196 millioner kroner. Helt sør i landet har selskapene ikke lagt inn bud på mer enn 132.000 kroner. Det tilsvarer en pris på 102 millioner kroner for en full konsesjon på 780 tonn.  Sist staten hadde auksjoner ble det betalt opptil 66 millioner kroner for «grønne tillatelser», som hadde særskilte regler og som ikke direkte kan sammenlignes med denne auksjonen.

– Jeg vet ikke hva som er markedsprisen for salg av oppdrettsvirksomhet fordi det ikke har vært noen salg på lenge, og om dette prisnivået skal gjenspeile prisene i framtida vet jeg heller ikke. Men vi har tro på matproduksjon i framtiden, og har lyst til å være med på den veksten som myndighetene ved denne korsveien tilbød.

Selskapet har hatt en stor flåtefornyelse de siste årene, og har gjort oppkjøp. For eksempel kjøpte selskapet Andenes Havfiskeselskap med oppdrettspenger fra Eidsfjord Sjøfarm. Selskapet er blitt en gigant i Vesterålen, og leverer 170 millioner fiskemiddager i året.

Overrasket

– Bare 14 selskap deltok i auksjonen. Er du overrasket over det?

– Jeg hadde forventet at flere skulle delta, men jeg er trygg på at alle selskap har gjort sine vurderinger og funnet den løsningen som er best for seg, sier Holmøy. Han peker på at veksten i denne omgangen skjer ved at selskapene kan vokse der de allerede er.

– Vi må ikke kjøpe et nytt oppdrettsanlegg. Da får vi synergier med den driften vi allerede har, påpeker han.

Holmøy-konsernet varslet tidligere i vinter at det skal bygges en ny tråler til over 400 millioner kroner, og tidligere i år åpnet selskapet sitt nye anlegg på Holmen. Nå må Holmøy en ny tur i banken, men han sier at han regner med at finansieringen kommer til å bli løst på en god måte. Holmøy peker dessuten på at selskapet skal selge en tråler når den nye er ferdig. Det reduserer lånebehovet.

I 2016 hadde Eidsfjord Sjøfarm tidenes beste år med et overskudd før skatt på 392 millioner kroner. Selskapet var da bunnsolid med en balanse på 1,2 milliarder kroner og en bokført egenkapital på 645 millioner kroner.

Artikkelforfatteren gjør for ordens skyld oppmerksom på han er nærstående til en fiskeoppdretter i Vesterålen, som har eierinteresser i et selskap Eidsfjord Sjøfarm også har eierinteresser i.