Det er ikke bare Nyksundveien som har behov for vedlikehold i Øksnes. Det rapporteres stadig om begredelig veistandard, både i lokalmediene og i henvendelser til kommunen. Men vedlikeholdsbudsjettet er brukt opp.

Budsjettregulering

– Hele budsjettet til sommervedlikehold i kommunen var brukt opp i juli. Vi har ikke midler til å utføre arbeid på noen kommunale veier, vi har kun penger igjen til vintervedlikehold. Vi jobber nå med en budsjettregulering, for å se om vi kan finne ekstra midler, sier kommunalsjef teknisk Janne Kankaala til VOL.

Det vil bli framlagt politikerne for avgjørelse i slutten av september eller oktober.

– Så noen kortsiktig løsning har vi ikke, sier Kankaala.

Vil ikke love noe

Som VOL skriver fredag har kommunalsjefen søkt Fylkesmannen om 750.000 kroner i skjønnsmidler for å gjøre noe med Nyksundveien, som tar den desidert største delen av vedlikeholdsbudsjettet til kommunen.

– Vi har allerede skrapt og saltet veien, samt reparert noe rekkverk som hadde falt ned. Dette var uforutsette ting som vi ikke hadde budsjettert med, og det har tatt en del penger. Men vi har også klager på andre kommunale veier. Det har vi rett og slett ikke penger til å gjøre noe med, sier Kankaala.

Det gjenstår å se om en eventuell budsjettregulering får tommel opp fra politikerne. Ordfører Karianne Bråthen vil ikke love noe fra Arbeiderpariets side.

– Vi må se når budsjettreguleringa kommer hvordan den er tenkt finansiert. Arbeiderpartiet har veldig lyst til å gi mer penger til vei, men vi må hente dem fra en plass. Det er det store spørsmålet. Det vil gå ut over noe annet, sier Bråthen.