Aps tredjekandidat i Nordland, Kjell-Idar Juvik, var onsdag på sitt første Myre-besøk. Det sammen med partikolleger i Øksnes, samt tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, som er inne i sine siste uker som stortingsrepresentant.

Juvik sier til VOL at han fikk mye ut av besøket.

– Det var veldig spennende, og et klassisk eksempel på hvordan alt henger sammen. Her har mange mye å lære, sier Juvik til VOL.

Ordfører Karianne Bråthens oppfordring til stortingsrepresentantene var å komme på besøk også utenfor valgår.

– Vi har et spennende miljø i Øksnes som burde være interessant. Vi har mye å spille inn, sier hun.

Med besøk både hos Fiskeriparken, hos tranprodusenten Vesterålen Marine Oljer, som også skal være med på bygging av ny proteinfabrikk, og hos Delitek i Alsvåg – sier Juvik at Øksnes er et godt eksempel på den satsninga Ap ønsker seg for Nordland.

– Vi ønsker mer verdiskapning og flere arbeidsplasser av det vi tar opp av havet, og vi ønsker at hele fisken skal tas i bruk. På Myre er man i ferd med å få dette til, og her må vi være med å legge til rette med rammebetingelser og infrastruktur, sier Juvik.

Forutsigbar fiskeripolitikk

I havna på Myre møtte han også øksnesreder Mikal Steffensen, som ba om ro og forutsigbarhet i fiskerinæringa.

I sommer økte regjeringen kvotetaket, og åpnet opp for flere kvoter per fartøy for kystflåten over 11 meter. Aps fiskeripolitiske talskvinne, Ingrid Heggø, var da ute i fiskeripressen og antydet at dette kunne bli stoppet dersom Ap kom i regjering til høsten.

– Kommentaren til Heggø har skapt tilløp til panikk i næringa. Kvoteprisene gikk til himmels over natta og fiskere stresser med å gjennomføre strukturering før valget. Sånt må politikerne slutte med. Vi trenger forutsigbarhet og vi trenger en avklaring på hva som skjer med våre rammebetingelser fremover, sier Steffensen til VOL.

Krav til kystflåten

I stedet for å gå tilbake på det økte kvotetaket, mener Steffensen at myndighetene heller kan stille krav til den største kystflåten.

– Den største kystflåten er kompatibel til å bringe fisk på land utenfor hovedsesongen, men da må de ha noe å fiske på også om høsten. Vi ser i dag at noen har begynt å drifte mer oppe i havet sommer og høst, som skaper aktivitet på land. Men legges det til rette kan langt flere gjøre det, sier Steffensen.

– I stedet for å trekke inn strukturkvoter kan de kreve at kystflåten skaper mer aktivitet utover året, sier han.

Juvik mener Steffensens tanker er spennende.

– Vi ønsker mer helårig drift, og må se på hva vi kan gjøre for at det skal landes fisk jevnere utover året. Jeg mener vi ikke automatisk skal si nei til økt kvotetak, men kanskje heller legge noen forpliktelser ved at den store kystflåten har fått mer kvoter. De er mer mobile en den minste kystflåten, og kan levere utenom hovedsesongen, sier Juvik.

Han er klar på at Ap ikke vil åpne for kvotesammenslåinger for den minste flåten.

– Vi står fast på at vi ikke ønsker strukturering for båter under 11 meter, sier han.

Kjell-Idar Juvik sammen med Øksnes Aps Yngve Hansen, ordfører Karianne Bråthen, Asbjørn Larsen i Delitek og Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Innsendt

Marin forsøpling

Øksnes-besøket ble avsluttet med tur til Alsvåg og Delitek, som i forrige uke avslørte at de jobber med teknologi som de mener kan gjøre en stor forskjell når det kommer til å begrense havforsøpling fra marin sektor. De har utviklet et kontrollsystem som ved å bruke normtall skal gjøre det mulig å føre tilsyn med avfallshåndtering på fartøy.

Gründerne var tydelig på at skal de lykkes med dette, må politikerne følge det opp, sette krav til marin sektor og få med resten av Europa og verden.

– Det de har utviklet er kjempespennende. Her kan Norge gå foran, og jeg mener det helt klart vil være aktuelt å gå inn å stille strengere krav rundt avfallshåndtering. Vi skal fortsette å rydde strender, men vi må gå til kilden, og da er løsninga til Delitek veldig spennende, sier Juvik.