Det viser ferske tall fra NAV for tredje kvartal i Nordland.

Nordland hadde samlet sett et legemeldt sykefravær på 5,5 prosent i siste kvartal, som er landets høyeste.

– Både overnatting og serveringsvirksomhet og helse- og sosialtjenester er næringer som har utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, derfor er det ekstra viktig her å beholde flest mulig i jobb, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland, i en pressemelding.

«Norges Monaco» på topp

I Vesterålen er det Bø som har høyest sykefravær, med 7 prosent. Dette gir dem også andreplass på listen over mest sykefravær i fylket etter Flakstad i Lofoten. 9 prosent av kvinnene er sykemeldte og 5,1 prosent av mennene i Bø.

Sortland har et sykefravær på 6,4 prosent, der 8,7 prosent er kvinner og 4,5 menn. I Øksnes er sykefraværet litt lavere med 6 prosent, men blant kvinnene er det på hele 9 prosent og 5,1 hos menn.

I Hadsel er det legemeldte sykefraværet trede kvartal på 6,1 totalt, 7,9 blant kvinner og 4,6 blant menn. I Lødingen er det én prosent lavere enn i Hadsel, med 5,1 prosent. Sykemeldingsgraden hos kvinner i kommunen er 5 prosent, mens den hos menn er 0,1 prosent høyere.

Det laveste sykefraværet i regionen finner vi lengst nord, i Andøy. Tredje kvartal var det på 4,2 prosent samlet sett, 5,6 prosent blant kvinner og 2,9 blant menn.

– Nordlands arbeidsgivere er nødt til å tenke nytt for å klare å levere verdiskapning, og både utvikle fag- og arbeidsmiljø i tillegg til å tenke over måten vi rekrutterer på. NAV har en rekke tjenester og tiltak som kan være bidrag i dette arbeidet, og vi kan bidra til å finne løsninger på den enkelte arbeidsplass rundt om i fylket, sier Stavnes i NAV Nordland.

KommuneFravær 3. kvartal 2022Fravær 3. kvartal 2023Endring i prosent
Hadsel5,26,118,8
5,6724,5
Øksnes4,56,034,4
Sortland6,06,46,0
Andøy4,14,22,5
Lødingen7,05,1-27,3