– Nå må Statnett prioritere utbygging i dette området av fylket vårt, sier han.

Han og resten av fylkesrådet stiller seg bak bekymringsmeldingen fra Lofoten næringsforum, som har sendt et brev til regjeringen og andre aktører, som Statnett.

Der skriver de blant annet følgende: «Tilførselslinjene til Lofoten er et statlig ansvar, og en del av Statnetts virksomhetsområde. Fra Lofotkraft og nærliggende kraftselskap har det lenge vært arbeidet for å få bygd en ny og forbedret overføringslinje fra Ofoten til Lofoten/Vesterålen, uten at dette har blitt prioritert av Statnett. Tvert imot prioriterer Statnett å bygge nye overføringslinjer nord – syd, mens overføringslinjen øst – vest fra Ofoten til blant annet Lofoten ikke skal fornyes eller utbygges med samme overføringskapasitet som i resten av landet, Med dette som bakteppe roper kraftselskapene i Lofoten og Vesterålen et alvorlig varsko. Mangel på overføringskapasitet i linjenettet kan om få år bli et alvorlig hinder for videre vekst og utvikling i området, og i verste fall vil det kunne medføre stagnasjon og tilbakegang i både næringsliv og befolkning».

Videre anmoder de både administrasjonen og styret i Statnett om å revurdere sin negative prioritering av nye og forbedrede linjer til Lofoten og Vesterålen. I tillegg ber de sentrale politikere om å sørge for at Statnetts prioritering blir endret slik at fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i regionen ikke blir hindret på grunn av manglende kapasitet i strømnettet.

– Svært viktige regioner

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland, at hun tar oppmodningen fra næringsforumet på største alvor.

– Dette er en veldig viktig sak som vi kommer til å fremme i alle fora der det er naturlig, og selvsagt spesielt overfor Statkraft. Lofoten og Vesterålen er to svært viktige regioner i Nordland, med ledende roller innen reiseliv og fiskeri. Vi kan ikke risikere at vekst og utvikling hemmes av manglende utbygd overføringsnett for strøm. En stabil kraftsituasjon er en forutsetning for framtidig vekst og bosetting, så denne ballen kommer vi ikke til å slippe, sier hun.