Bakgrunn: Får seks uker på å forlate

– Det at noen må flytte ut innen seks uker etter at man er enig om heving av kjøp, er ikke uvanlig. Det er egentlig langt tid.  Vi tar selvkritikk på kommunikasjonen og at man opplever det på den måten de gjør. Da må vi kommunisere bedre. Men når det er nevnt, så er det normalt at man må flytte ut relativt raskt når heving kreves eller avtales. Vi kan ikke kreve dette ved tvang, og det vil vi selvfølgelig heller ikke gjøre. Det kan imidlertid få betydning i oppgjøret og for eksempel renter, sier Ravndal.

Husdrøm ble til mareritt for Morten, Andrea og Noah (2): – Mens huset faller ned rundt ørene på oss, trenerer forsikringsselskapet saken Forsikringsselskapet Protector vil kaste Morten Brox Pedersen, samboer Andrea Sørmo og to år gamle Noah på gata. Årsaken er en uenighet rundt eierskifteforsikring. Bakgrunnen er at huset hadde flere alvorlige mangler, deriblant en halvmeter grunnmur rundt hele huset. I tvist

Ravndal sier det foreligger store mengder dokumentasjon på saken og at begge parter nå er enige om heving av kjøpet.

– Vi er enige om at kjøpet skal heves, men tvisten er i hva summen skal være.

– Kjøper sier det økonomiske oppgjøret vil føre til tap for han?

– Vi er uenige på det punktet. Det er tidligere utbetalt et prisavslag på huset og det er uenighet rundt hva dette er brukt til og dokumentasjon fra kjøper. Vi mener det prisavslaget skal komme til fradrag, men det er kjøper uenig i.

– Det er utbetalt prisavslag på 100.000 i 2015, og 775.000 i 2016. Vi har bedt om dokumentasjon på hvordan dette beløpet er benyttet. Dette er relevant for hevingsoppgjøret.

Advokat Morten Elvevoll: – Skammelig saksbehandling av Protector Morten Brox Pedersens og Andrea Sørmos advokat, Morten Elvevoll, er ikke nådig i sin kritikk av forsikringsselskapet Protector. – Trenerer ikke

– Advokaten til Brox Pedersen sier han aldri har opplevd en slik behandling av en slik sak og beskylder dere for bevisst å trenere saken. Gjør dere det?

– For å gi et konkret svar på det, må jeg gå inn på dokumentasjonen i saken. På generelt grunnlag kan jeg si at dette er en misforstått oppfatning. Vi jobber med å få klar saker så raskt og godt som mulig. Noen saker er mer komplekse og da vil det nødvendigvis gå litt lengre tid. For klager vil det ofte oppleves som unødvendig lang tid. Vi jobber med å få oppgjør på plass så raskt som mulig, men det skal være et riktig oppgjør. På bakgrunn av det er jeg ikke enig i påstanden om at vi trenerer saken.