Legesituasjonen ved legekontorene i Sortland har til tider vært svært krevende i løpet av det siste året. Lang ventetid på time, i tillegg til lang ventetid til å komme inn til avtalt time, har frustrert mange.

Les også: Legesituasjonen er så vanskelig at det er umulig å ikke sette inn tiltak

Vanskelig med vikarer

En av årsakene til utfordringene har vært få leger og vanskeligheter med å finne vikarer.  Særlig har det vært krevende å skaffe vikarer fra de andre skandinaviske landene.

– Sykdom og sykemeldinger blant legene har vært høyt i vinter, særlig korttidsfraværet. Det fører også til at det blir mye flyttearbeid for hjelpepersonellet, sa Kommunalsjef Helse og Omsorg, Sture Jacobsen, som orienterte formannskapet om situasjonen.

Han har allerede lyst ut en 50 prosent stilling for å få mer hjelpepersonell. Om det er tilstrekkelig, er han ikke sikker på.

Ser lysere ut

Likevel er Jakobsen en anelse mer optimistisk med tanke på høstens vikarsituasjon.

- Vikarsituasjonen for høsten ser ut til å bli løst.  Foreløpig mangler vi en , sa han.

En av årsakene til legesituasjonen har vært såpass prekær den siste tiden, er blant annet mange endringer når det gjelder oppfølging av sykemeldte, og oppfølgingssansvar i kjølvannet av samhandlingsreformen.

- Vi ser at flere oppsøker lege nå enn de gjorde før, uten at folk nødvendigvis blir sykere, slår Jacobsen fast.