Statsministeren deltar kun én gang i måneden i Stortingets spørretime. Da Erna Solberg entret talerstolen idag fikk hun nærgående spørsmål om den svært omstridte nedlegginga av Andøya flystasjon. Det sørget Liv Signe Navarsete (Sp) for da hun satte fokus på Langtidsplanen for Forsvaret som med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble vedtatt - mens de øvrige partiene i Stortinget ikke ville støtte de mange store endringene i planen.

I lang tid har skepsisen til tallene som lå til grunn for basevalget økt i styrke, og grunnet arealproblemer, innflyvingsproblematikk, sikkerhetsavstander og ikke minst store utfordringer knyttet til avrenning og miljøforurensning har blant annet ordfører Jonni Solsvik spådd at Evenes vil bli den nye skandalen der milliardoverskridelser blir et faktum.

Derfor er det stort fokus på beslutningsgrunnlaget og kostnadsestimatet for Evenes - og idag sørget Liv Signe Navarsete for å konfrontere statsministeren med dette.

– En av de mange avgjørelsene som har vakt fortvilelse er nedlegginga av Andøya Flystasjon. En enstemmig forsvarskomite slo i høst fast at regjeringa skulle komme tilbake til Stortinget dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget for Andøya.

– Spørsmålet er - kan statsråden garantere at kostnadsestimatet for Andøya og Evenes er korrekte?

– Kan ikke statsministeren garantere for at tallene er korrekte, vil hun da følge opp den enstemmige merknaden fra komiteen og komme tilbake til Stortinget med nye tall i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett? spurte Navarsete.

Statsminister Erna Solberg svarte unnvikende og viste til at regjeringa hadde lyttet til forsvarssjefens fagmilitære råd.

Et typisk politikersvar, hvor det hører med til historien at det regjeringa foreslo i sin LTP, som ble vedtatt - skiller seg på mange punkter fra det forsvarssjefen foreslo - inkludert det som går på Andøya og Evenes.