Neste tirsdag arrangeres det en storstilt fellesøvelse i Vesterålen.

Hendelsen, som danner utgangspunkt for øvelsen, finner sted på Måkeveien, på Børøya i Hadsel kommune.

Øvelsen starter kl. 1000 og avsluttes ca. kl. 1400.

Det vil forekomme omdirigering  av trafikk i perioder.

– Hensikten med øvelsen er å teste ut og øve eget planverk og samarbeidet mellom ulike aktører i forbindelse med en stor ulykke. Vi ønsker å avdekke mulige logistikkutfordringer, «flaskehalser» og andre interne/eksterne utfordringer, heter det i ei pressemelding.

Punkter som tas frem som de skal øve på

  • Skadested: Sikring av skadested, rask frigjøring/redning, samhandling mellom ulike aktører, innsatsledelse (politi, brann, kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK, m. flere).

  • Mottak av pasienter i sykehuset, logistikk/kapasitet i katastrofemottaket

  • Kommunal kriseledelse.

  • Etablering av EPS (etterlatte- og pårørendesenter) i kommunen og pårørendesenter i sykehuset og samhandling mellom disse.

  • Skilting/trafikkdirigering/vakthold på skadested og ved sykehuset.

  • Samhandling mellom katastrofemottak, kommunelege, ambulanse, AMK og kriseledelse.

  • Lokal katastrofeledelse i Nordlandssykehuset Vesterålens samhandling med katastrofeledelsen i Bodø og katastrofemottaket.