Dermed ser det ut til at den endelige studieporteføljen for de neste årene, som skal vedtas i oktober, kommer til å inneholde blant annet sykepleierutdanning og bachelor i sosialt arbeid i Vesterålen.

– Vi har opplevd mye oppmerksomhet rundt saken de siste dagene, og vi er glade for engasjementet rundt det arbeidet vi gjør, sa styrelederen.

Tirsdag morgen stemte samtlige medlemmer i universitetstyret for følgende føring i saken om foreløpig studieportefølje ved Nord universitet for 2019/20.

«Det skal ikke nedlegges eller være nullopptak ved studier hvor det kan påvirke eller legge føringer for arbeidet med studiestedsstruktur. Dette gjelder i særdeleshet profesjonsutdanninger».

Setter på bremsen

Som nevnt forventer styreleder Moe Skarstein at føringen følges av universitetsledelsen når saken til høsten legges fram til endelig vedtak.

– Dette er ikke noen forhåndsdom om at disse studiene i Vesterålen skal bestå i all framtid, men vi har satt på bremsen i påvente av struktursaken som skal opp til våren. Målet med den er å finne ut hvilke studiesteder Nord universitet skal ha, både i lys av kvalitet og viktighet for regional utvikling, sier hun.

Flere av styrets medlemmer var i løpet av den drøye timens behandling av saken inne på at det vil være prinsipielt feil å ta grep om nedlegging eller nullopptak nå, rett i forkant av struktursaken.

– For meg er det viktig å ikke gjøre noen forskutteringer som kan legge føringer for struktursaken, var styrets nestleder, Bjørg Tørresdal, tidlig ute med å avklare.

– Vær mer som Richard With

Møtet ble innledet med en appell fra Hadsels ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og kollega Remi Solberg (Ap) fra Vestvågøy. De har sammen skrevet brev til styret og tirsdag gjentok de sin bekymring og motstand mot de foreslåtte kuttene i det desentraliserte studietilbudet lengst nord i Nordland.

Aasvik bruke blant annet en Richard With-metafor for å få styret til å forstå viktigheten av å lytte til omgivelsene og hvilken rolle universitetet har for å knytte lokalsamfunn sammen.

– Dere kan nå velge å være uforutsigbare eller dere kan være en samfunnsbygger, sa hun.

– Godt fornøyd så langt

Etter møtet var Hadsels ordfører tydelig lettet over sakens utvikling.

– Jeg er godt fornøyd med utfallet så langt, ut fra den situasjonen som har vært de siste dagene. Nå handler det om å jobbe sammen for å få gode søkere til utdanningen, sa hun.

Universitetsrektor Bjørn Olsen sa gjentatte ganger under styremøtet at han ser på det som en viktig oppgave for Nord universitet å bidra til å løse den store sykepleiermangelen i fylket.

– Da er det viktig med god dialog med de forskjellige aktørene, deriblant kommunene, og det skal jeg ta initiativ til, sa han.