I den forbindelse  har NRK Nordland undersøkt hvor ofte været innvirker på ambulansefrakt av pasienter i nord.

Ikke stor prosentandel

Per i dag betyr forslaget til Høie betyr at pasienter som må ha akuttmedisinsk behandling ved sykehuset i Narvik eller Lofoten, må fraktes til andre sykehus i regionen i fremtiden, inkludert Harstad, Bodø, Stokmarknes eller Tromsø.

– Statistisk blir mellom ti og femten prosent av forespørslene om bruk av ambulansehelikoptre i Nord-Norge avbrutt eller avvist på grunn av dårlig vær, sier Roy-Inge Jenssen, som er operativ rådgiver ved Luftambulansetjenesten ANS, til NRK Nordland.

God flydekning

Han mener at det ikke er en stor prosentandel og forteller videre at Nord-Norge er dekket med både ambulansefly og ambulansefly og at det bare er ekstreme værtilfeller som gjør at ikke disse kommer seg i lufta.

Ifølge Statens vegvesen er forekomsten av stengte bruer og veier sjelden. For eksempel var Tjeldsundbrua på E10, mellom Harstad og Narvik, stengt 17 ganger i løpet av fjoråret, for det meste ti minutter om gangen.

Bilberging

Fergene på sambandet Fiskebøl-Melbu, var i rute 99 prosent av gangene.

– Det er mer andre hendelser som bilberging som gjør at veiene stenges i kortere perioder, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen til NRK Nordland.