I Øksnes er mange hundre gjestearbeidere for lengst på plass. Så langt har de vært mer involvert i seifisket enn å ta imot i landinger av skrei.Tall fra Norges Råfisklag viser at det så langt i år, per uke 5, er landet 2.531.566 kilo sei i Øksnes, mot 1.456.877 kilo på samme tid i fjor. Øksnes i tet igjen

Øksnes har de senere år ligget i teten allerede fra starten blant vesterålskommunene når det gjelder landinger av skrei.I uke 5 var det Andøy som lå på toppen. Nå har Øksnes snart tatt igjen ledelsen.Ser vi på landingene i 2016 kan Andøy bokføre 2,543 millioner tonn skrei, som er godt over fjoråret. Øksnes er i siget og råfisklaget melder om 2,444 millioner tonn torsk per uke 5. Også i Andøy er seifangstene langt over fjorårets nivå.

Bø ligger foreløpig litt etter med samlede torskefangster på 188.960 kilo så langt. Her er det et paradoks at seifangstene er halvvert.Dobbel kvantum

Verdien av de totale levertet torskefangstene i Øksnes er så langt på 34,8 millioner kroner, mot 23,4 millioner på samme tid i fjor.

Verdien på seifangsene er fordoblet - fra 10,5 til 20,7 millioner kroner. Også hysefangstene har doblet kvantum og verdi sammenliknet med fjoråret.Ser vi på tallene for Lofoten, der NRK mener at lofotfisket allerede er i gang, er de største fangstene så langt levert i Vestvågøy kommune med 355.098 kilo torsk. Her er det landet like mye sei som torsk. En viktig fiskerikommune som Røst har kun registrert 58. 693 kilo torsk i 2016.

Totalt er det i år i LoVe levert fangster til en verdi av 154,6 millioner kroner, mot 95,2 millioner i fjor, viser tallene fra Norges Råfisklag.