Mannen, som er i midten av 20-årene, og bosatt i Hadsel, stod nylig i Vesterålen tingrett anklaget for flere forhold. Han var anklaget for sammen med en annen mann å ha oppbevart 1437 gram cannabis, samt 39,4 gram kokain. Disse funnene ble gjort i Trøndelag i fjor vinter.

I tillegg var mannen tiltalt for å ha oppbevart 200 gram hasj, 5 gram ectascy og to ulovlige tabletter med narkotisk innhold. Dette stoffet var kjøpt i Harstad, tidlig i fjor høst.

Mannen innrømmet forholdene i retten.

Retten tok hensyn til det faktum at mannen har hatt en svært vanskelig oppvekst. Han har vært rusmisbruker siden ungdomsårene. Han har vært til sykehusbehandling for sin psykiske helse og sitt narkotikamisbruk.

Mannen skal ha vært uten rusmidler siden innleggelse på sykehus sent i fjor høst. Han er nå til rehabilitering og utredning for sitt rusproblem og sine psykiske lidelser. Retten kom frem til at straffen må tilpasses siktedes situasjon. Straffen skal i utgangspunktet være åtte måneder, men retten kom frem til at det her bør idømmes en blanding av fengsel og samfunnsstraff.

Retten dømte mannen til 60 dager fengsel, samt 180 timer samfunnsstraff. Gjennomføringstiden for samfunnstraffen ble satt til åtte måneder.