Øksnes kommunestyre ga følgende uttalelse om forsvarets langtidsplan:

Øksnes kommunestyre (ØK) er spørrende til at regjeringen i Langtidsplanen for Forsvaret foreslår å legge ned Andøya flystasjon og flytte 333-skvadronen til Evenes. Dette er et forslag som vil ramme lokalsamfunn i vår region hardt, og som ikke vil styrke forsvarsevnen.

ØK støtter Andøy kommunestyre sine synspunkt om at utredningene som ligger til grunn for regjeringens konklusjon vedrørende Andøya flystasjon ikke er korrekte, og krever derfor at grunnlaget for meldingen hva angår vurdering av investeringer og drift – samt de samfunnsmessige konsekvensene – gjøres tilgjengelig. Vi viser forøvrig til Andøy kommunestyre sin uttalelse av 20. Juni 2016.

Øksnes kommunestyre mener regjeringen og Stortinget må avklare hvordan det er mulig å konkludere så forskjellig med hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene. Vi støtter Andøy Kommune og befolkningen fullt ut i den viktige kampen for å beholde Andøya flystasjon.