Senterpartiet håper på omkamp om flystasjonen på Andøya, regionreformen, tvangssammenslåing av kommuner og rovdyrpolitikken i det nye Stortinget. Partiet fikk nesten doblet stortingsgruppen etter å ha fått over 10 prosents oppslutning i valget, og valgresultatet i Andøy var krystallklart: Mer enn 70 prosent av andværingene stemte på Senterpartiet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har tenkt mye på hvordan han skal bruke den økte innflytelsen i et storting som er mindre avklart enn i forrige periode. Allerede i partilederdebatten på valgkvelden varslet han at partiet vil ta opp nedleggelsen av flystasjonen på nytt.

Andøya

– Vi kommer til å fremme forslag om Andøya nettopp fordi det er en annen sammensetning på Stortinget og fordi i løpet av valgkampen har det kommet nye og relevante opplysninger, og det er usikkerhet rundt tallgrunnlaget, sier Vedum til NTB

Han håper på å kunne samle et flertall i opposisjonen som kan demme opp for regjeringen, som har besluttet nedleggelse.

– De to regjeringspartiene har vært tydelige på hva de mener i denne saken, men i de andre partiene har det vært åpninger. Når KrF står fritt, er det en helt annen mulighet til å få gjennomslag, sier Vedum.

Kommunesammenslåing

Tvangssammenslåing og regionreformen er to andre saker hvor Senterpartiet varsler en ny runde.

– I deler av voteringen om tvangssammenslåingen, så var flertallet på ett mandat. Nå er det flertallet borte, sier Vedum.

Også i rovdyrpolitikken øyner Senterparti-lederen at det kan åpne seg nye muligheter til å påvirke.