Styret i Vesterålskraft AS vurderer å flytte virksomheten ut av Sortland sentrum.

Selskapet vurderer enten å bygge eller leie nye lokaliteter i Vestmarka industriområde. Styret vurderer også et alternativ der deler av nettvirksomheten flyttes til Frøskeland.

Det kommer frem i et brev administrerende direktør Halvard Pettersen har sendt til Sortland kommune.

Lager, logistikk og beredskap

I brevet søker selskapet om å få kjøpe en eiendom på Frøskeland (gnr 39, bnr 150, se kart nedenfor), som er tiltenkt Vesterålskraft Nett AS.

Et eventuelt fremtidig bygg kan huse lager, logistikk og beredskap.

– Eiendommen er interessant for Vesterålskraft både når det gjelder areal og beliggenhet. Vi har også betydelige nettanlegg i tilstøtende område, og som krysser den aktuelle eiendommen, opplyser Pettersen i søknaden.

Vil ha eierskap

Han legger til at det av hensyn til eksisterende nettanlegg vil være viktig for Vesterålskraft å «sikre fremtidige behov for utbedringer/forsterkninger og/eller omlegging av linjenettet gjennom å ha eierskapet til grunnen.»

– Videre vil arealet være velegnet til for eksempel lagring av tyngre utstyr og komponenter spesielt til regionalnettet vårt i et beredskapsmessig perspektiv, anfører Pettersen.

Vesterålskraft søker om å kjøpe denne tomta (merket gult) av kommunen. Skissen er hentet fra søknaden til Sortland kommune.

– Lite funksjonelt

Til VOL sier Pettersen at det ikke nødvendigvis er til Vestmarka administrasjonen ender opp om det blir flytting.

– Jeg vil presisere at er vi ute etter å sikre et areal for et rent teknisk bygg på Frøskeland. Utover det vil vi utrede hva slags muligheter som finnes i Vestmarka eller andre steder i Sortland til et nytt hovedkvarter.

– Hvorfor vurderer dere å flytte ut av sentrum?

– Det er et ledd i erkjennelsen av at vi har en til dels lite funksjonell bygningsmasse og dårlig plassutnyttelse her vi holder til nå.

Ikke satt tidsfrist

Vesterålskraft førte opp sitt nåværende hovedbygg i Vesterålsgata 47 i 1968. Men det kan godt hende at selskapet blir der langt mer enn 50 år.

– Jeg vil presisere at ingen beslutning er tatt.

UTREDER: Administrerende direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft sier at ingen beslutning er tatt år, men bekrefter at en flytting kan skje etter at styret har utredet mulighetene. Foto: Gaute Bergsli

Direktøren kan ikke gi et eksakt tidsperspektiv på når beslutningen blir tatt.

– Vi har en god dialog med kommunen, og styret skal fortsette å utrede saken til vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det kan føre til at vi blir der vi er nå, eller så kan det hende vi flytter, sier Pettersen.