– Det er ikke bygd noe, og flyttingen er ikke gjennomført. Så langt har vi bare et vedtak i Stortinget. Vedtak kan gjøres om når flertall skifter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen,

Han lover at Andøya vil være en av de viktigste forsvarspolitiske prioriteringene Sp tar med seg inn i regjeringsforhandlinger.

– Vi er svært opptatt av Andøya, og vi har ikke gitt opp kampen i det hele tatt. Vi nevner alltid Andøya blant de viktigste temaene, sammen med en styrking av landmakten med Hæren og Heimevernet, sier Slagsvold Vedum.

Sp-lederen mener at både de militærfaglige og samfunnsmessige konsekvensene tilsier at den militære flystasjonen på Andøya må bevares.

Det er i Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap om Forsvarets langtidsplan det er enighet om at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly som skal stasjoneres på Evenes.

Dermed forsvinner 300 arbeidsplasser, og kommunen frykter at hver femte innbygger i kommunen må flytte. Andøy kommune hadde 4.900 innbyggere ved årsskiftet,

I slutten av april vedtok KrF på sitt landsmøte at de ville revurdere nedleggelsen.