Det har lenge vært kjent at levendefisk-gründer Andre Reinholdtsen har hatt planer for realisering av et foredlingsanlegg på eiendommen etter den gamle hjørnesteinsbedriften Øksnes Langenes Fiskeindustri. Hva planen derimot skal inneholde, har først blitt kjent nå.

- Tomta er solgt til et selskap som får navnet Primex Norway. Per i dag eies dette selskapet av meg og Primex International, men det kan bli flere eiere etter hvert, sier Reinholdtsen til Kyst og Fjord.

Deltar i finansieringen

Primex International er innkjøpsselskapet til den franske matgiganten Picard. Sistnevnte er inne på eiersiden i Primex, og både Picard og Primex deltar i finansieringen av det nye anlegget på Myre.

Selv om saken entreprenøren fortsatt ikke har skrevet under på kontrakten, regner Reinholdtsen med at grunnarbeidet for bygging av ny kai kan starte allerede i januar. Deretter kan det bli byggestart for fabrikken allerede til våren.

Skreddersydd

Anlegget blir skreddersydd for mottak av levende fisk, med en filêthall basert på vannjetkutting og svært moderne linjer. Anlegget får også en proteinfabrikk for ivaretakelse av muligheten som ligger i å hente ut proteinmel til menneskekomsum. - Ved å bruke råstoff fra fisk som lever helt frem til den skal inn i produksjonen kan vi hente ut en helt annen kvalitet enn ved ordinært landet fisk fordi proteinet taper seg på bare få timer. Og her ligger mye av lønnsomheten i et slikt anlegg, sier Reinholdtsen.