Vesterålskraft AS, kraftkonsernet som eies av Sortland, Bø og Øksnes kommuner, må mange år tilbake i tid for å finne et bedre økonomisk resultat enn i fjor.

Tirsdag var styreleder Jarle Ragnar Meløy og administrerende direktør Halvard Pettersen på besøk hos én av eierne, kommunestyret i Øksnes, for å fortelle om ståa i selskapet og presentere fjorårets regnskapstall, som nå er klare.

De viser solide 2016-tall for konsernet, og piler som peker oppover i de fleste datterselskapene. Konsernets omsetning økte med 32 millioner kroner, fra 185 millioner i driftsinntekter i 2015 til 217 millioner i 2016. Vesterålskraft kan også vise til en real økning i driftsresultat fra 7,4 millioner i 2015 til 32 millioner kroner i fjor. Konsernet hadde et overskudd etter skatt på 20 millioner kroner.

– Dette er svært hyggelige tall, som vi er veldig fornøyde med, sa Meløy og Pettersen.

– Det vil også gi klingende mynt tilbake til Øksnes, la de til.

Utbytte

Som resultat av et godt 2016 blir det utbetalt et utbytte på totalt 7,7 millioner kroner til eierne. 2,3 millioner av disse går til Øksnes, som eier 30 prosent av aksjene.

– I et selskap er det selvsagt viktig å tjene penger, men jeg vil også poengtere at for oss som jobber i Vesterålskraft er det å ha oppetid, å sørge for at at nettet og fiberen fungerer, utrolig viktig. Da er det godt å kunne si at vi har levert veldig godt på dette området også – med en oppetid på over 99 prosent, sa Meløy.

Fra minus til solid pluss

Nettselskapet Vesterålskraft Nett har hovedtyngden av omsetningen og de ansatte. Her jobber 53 av de i overkant av 70 ansatte. Selskapet hadde et historisk godt fjorår. Omsetningen økte fra 99 millioner kroner i 2015 til 116,5 i 2016. Driftsresultatet gikk fra -6,8 millioner kroner til 16,9 millioner kroner i 2016.

– Vi har aldri gjort det så bra i nettselskapet, sa Pettersen fornøyd.

For nettselskapet handler veksten hovedsaklig om at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) økte inntektsrammen for hele bransjen i 2016, som ga Vesterålskraft anledning til å øke nettleien.

– Vi hadde høyere inntekter og kom oss gjennom året uten de store stormene. I 2014 og 2015 hadde vi besøk av til dels kraftige uvær som slo direkte ut på bunnlinja i selskapet. Kombinert med god budsjettdisiplin og en solid innsats fra de ansatte førte dette til et godt 2016, utdyper Pettersen overfor VOL.

Lave kraftpriser

Vesterålskraft Produksjon har fire ansatte som produserer og selger strøm fra selskapets fire kraftstasjoner og driver deres to fjernvarmeanlegg. De omsatte for 20,8 millioner i fjor, mot 15,1 året før. Driftsresultatet økte fra -590.000 kroner i 2015 til 1,7 millioner i 2016.

– Vi har ikke det store overskuddet, men det har en klar sammenheng med de lave kraftprisene som er for tiden, og som ser ut til å vedvare i overskuelig framtid. For å kompensere for dette, er selskapet avhengig av volum, og påfyll av regn og snø fra oven, sier Pettersen til VOL.

Selskapet driver også to fjernvarmeanlegg på Myre og Sortland. Det pågår nå en prosess internt for å vurdere om man skal selge eller videreutvikle disse.

Bredbåndsuksess

Vesterålskraft Bredbånd, som bare har et par ansatte, økte omsetningen fra 39,6 millioner i 2015 til 44,5 millioner kroner i 2016. Driftsresultat gikk fra 10,2 til 11,4 millioner kroner. Selskapet satt i fjor igjen med et overskudd etter skatt på 9,4 millioner kroner.

– Her har vi svært gode marginer med en liten driftsorganisasjon. Vi er i landstoppen når det kommer til resultat, og det er fantastisk, sa Meløy i tirsdagens møte.

Pettersen utdyper bredbåndsuksessen overfor VOL:

– Selskapet har vært drevet godt over mange år. Vi har fått en god modell for utbygging, hvor vi får bygd ut fiber til nye kunder til rett pris, og vi har også god dekningsgrad i eierkommunene våre. Det gir oss også grunnlag for å fortsette bygging av fiber til områder som i dag står uten, men her vil vi være avhengig av godt samarbeid med næringsliv og kommuner, sier Pettersen.

– Marginbutikk

Vesterålskraft Strøm er det ferskeste av datterselskapene. De hadde en omsetning på 45,5 millioner kroner i fjor, en økning på over 10 millioner kroner fra året før. De hadde imidlertid en nedgang i driftsresultat fra 2,5 til 1,2 millioner kroner.

– Vi har passert sju år som egen kraftomsetter. Dette er marginbutikk, og ut fra det arbeidet vi har gjort så langt, er vi veldig fornøyde. Vi har blant annet gått fra en markedsandel på 0 til over 60 i Øksnes, Bø og Sortland, sa Meløy og Pettersen i møtet.

Til VOL sier direktøren at nedgangen i driftsresultat skyldes etablering av nytt salgssenter på Sortland og oppstartskostnader rundt dette.

Vesterålskraft Eiendom, som drifter selskapets eiendommer, hadde et lite minus i fjor, på grunn av en rehabilitering i lokalene på Sortland.

Utfordringer i vente

Styreleder og direktøren mener konsernet og bransjen har store endringer og utfordringer foran seg.

– Digitalisering vil treffe bransjen vår som en tsunami. Vi skal ikke legge skjul på at nettdelen av bransjen er relativt analog. Innen strømsalg har det vært lite forretningsutvikling de siste 25 årene, sa Pettersen.

– Kraftprisene er også lave, og det vil trolig vedvare, dessverre for en kraftprodusent, la Meløy til.

Selv om kraftkonsernet brukte 53 millioner kroner på ulike prosjekter i 2016, har de store investeringer foran seg, særlig i modernisering av nettet med lavere spenningsnivå.

– I 2017 ser vi også på hvordan vi kan organisere oss og drifte mer effektivt, og på samarbeidsløsninger med andre kraftselskap, sa Meløy – og ga også ros til eierne for at man nå omsider har fått på plass en felles eiermelding, som vil gjøre styrets arbeid langt enklere.

Ser på samarbeidsløsninger

Nettselskapet, som er monopolist, utfordres stadig av regulatoren i NVE.

– Vi blir utsatt for et betydelig press fra NVE for å drive mer effektivt, sier Pettersen.

Eierne har gjennom den nye eiermeldingen gitt konsernet i oppdrag å tenke samarbeidsløsninger i stedet for fusjon. Det gjør de nå på mange ulike områder, blant annet ses det nå på muligheter for en felles driftssentral for alle kraftselskapene i Lofoten og Vesterålen.

– En prosjektgruppe jobber med saken, og vi vil trolig vite mer om dette i andre halvår, sier Pettersen til VOL.