Færre og større kommuner, med minimum 15.000 innbyggere. Det er de første konklusjonene til et sentralt ekspertutvalg som har begynt arbeidet med kommunereformen.

For Hadsels ordfører Kjell-Børge Freiberg er det ingen automatikk i at dette betyr at Hadsel må søke seg mot en framtidig «Vesterålen storkommune», med kretsløp rundt blåbyen i nord.

Strategisk miljøbase

Tvert imot ser han sørover. I Vesteraalens Avis tirsdag forteller han at han forestiller seg en Lofoten og Vesterålen storkommune, med miljøbase strategisk plassert ved Norlense på Fiskebøl, og Svolvær som naturlig midtpunkt. Et attraktivt næringsområde på nordre Austvågøy vil materialisere seg, olja kommer, og folk kan jobbe i Lofoten og bo i Vesterålen - og motsatt, mener han.

Hadsel og Vågan deler grense på Austvågøy.

- Det viktigste vi kan gjøre når vi skal tegne nytt kommunekart, er å se på kommunikasjonene. Og da tenker jeg selvfølgelig på Hadselfjordtunnelen, sier ordføreren på spørsmål om hva han tenker om ekspertutvalgets konklusjoner.

Tunnel

Freiberg mener det er åpenbart at Lofoten og Vesterålen bør knyttes tettere sammen i en framtidig struktur.

- Hadselfjordtunnelen er ikke et prosjekt som er blitt dårligere med årene.

 - Hvem skal betale?

- Hvis vi ser hva vi betaler i dag, for å opprettholde ferga, er vi en god del på vei. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid man skal regne inn kostnaden.

- Vi betaler på ferga, kan du tenke deg bompenger i tunnelen?

- Ja, det kan være et alternativ. Eller vi kan sette bomring på Lofast og la det være gratis å kjøre tunnelen, sier han, og lar det være uklart om han mener det seriøst.

- Er dette diskutert i regionrådet?

- Nei. Hadsel har nok andre øyne, fordi vi vil få tunnelåpninga. Men det er en debatt som kommer, og som må løftes i forbindelse med kommunestruktur.

Smigret

I Vågan er det smigrende at Hadsel ser sørover.

- Det er alltid hyggelig å være attraktiv og ønsket som partner, i mange henseende i livet, smiler Eivind Holst (H), ordfører i Vågan, som synes kollegaens høyttenking lyder fornuftig.

- Er Hadselfjordtunnelen noe som Vågan er interessert i å jobbe for?

- Ja. Det står ikke øverst på agendaen her og nå, men i en tankerekke som den Kjell-Børge Freiberg deler med leserne, er tunnel en naturlig katalysator.

Bompenger i en eventuell tunnel er han på ingen måter i mot.

- Så lenge vi får et bedre tilbud er vi med å betale. Det var slik Lofoten ble knyttet sammen, vi hadde betaling på bruene, akkurat som i Vesterålen.

Selv ser Høyre-ordføreren i Vågan for seg fire alternative storkommuner, alt etter hvilke nye oppgaver som vi planlegger å løse i kommunene