- Statusen i dag er at vi fra å ha ti plasser i Lødingen i 2013 har blitt til fire senger ved Nordlandssykehuset Vesterålen. I 2013 sa NLSH at man skulle styrke tilbudet, men det er blitt dårligere, sa han under dialogmøtet mellom Vesterålen Regionråd og Nordlandssykehuset fredag.

Han gikk også inn på at det var ledige senger ved NLSH Vesterålen i dag som kunne brukes til dette og gikk så inn på at pasientgruppen som kanskje trenger mest hjelp, er det som ikke har kapasitet til å rope høyest.

- Det som er faktum er at de pasientene med det største behovet for rehabilitering er de som kanskje ikke har kapasitet til å kjempe for et tilbud. Rehabilitering er ikke en blåslysfunksjon, men reddede liv skal også leves.

- Jobber med dette

Beate Sørslett, Rådgiver i NLSH svarte.

- Vi har jobbet en del med rehabilitering i det siste. Den største delen av rehabilitering skjer på private institusjoner. Den vurderingen hvor og hvem som skal ha rehabilitering, gjøres i regionen. I dag har vi ikke full kontroll hvor rehabilitering utføres og hvordan rehabilitering skal være, sa hun og fortsatte.

- Med det antallet plasser vi har er vi ganske høyt i forhold til  landsgjennomsnittet.

- Større enn vi har bruk for

På spørsmålet om hvorfor en ikke bruker tomme sengetun på NLSH Vesterålen som står tomme, svarte hun.

- Vi har bygd Vesterålen sykehus større enn vi har bruk for. Dette fordi vi vil bygge to ekstra tun med tanke på å ha noe der, men vi gjør dette for å være rustet for fremtida.

Men selv NLSH er ikke fornøyd med dagens situasjon.

- Vi har hatt fire øremerkede senger for rehabilitering i Vesterålen. Vi er ikke helt fornøyd selv ut fra hvordan vi bruker de.

Det er i disse dager ei arbeidsgruppe i NLSH som jobber med dette. - Vi vurderer nå hva vi skal gjøre og har ei arbeidsgruppe som jobber med dette nå, avsluttet Sørslett.