Det har vært Kripos-etterforskere i Vesterålen siden i vår, på anmodning fra det lokale politiet. De er her i forbindelse med etterforskningen av et mistenkelig dødsfall fra 2016 i en av vesterålskommunene.

– Denne uken har vi vært tre fra Kripos her. Det har litt med hvilke faser man er på i etterforskninga å gjøre. På det meste har vi vært seks fra Kripos, og etter hvert det vil nok også kunne komme flere enn de som er her nå, sier Kripos-politioverbetjent Frode Thomas Lier.

Ifølge Lier, blir Kripos i området til de har konkludert med at de ikke kommer videre i etterforskningen, eller til de finner en mulig løsning.

Selvdrap eller drap?

Dødsfallet fant sted i 2016. På dét tidspunktet var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvmord, eller om det var begått en kriminell handling. Politiet i Vesterålen etterforsket saken, men kunne ikke konkludere.

Da de overleverte saken til statsadvokaten, som formelt avgjør om noen skal tiltales eller om saker skal henlegges, mente statsadvokaten at saken måtte etterforskes videre. Etterforskninga ble gjenopptatt, og tidligere i år ba Kripos Nordland Politidistrikt om bistand.

I hvilken grad Kripos bistår lokalt politi, avhenger av flere faktorer, ifølge Lier, og nevner eksempler som forhold ved selve saken, om det finnes ressurser til å løse saken lokalt, og hvilket sakstrykk Kripos har. I denne saken kom de altså fram til at de ville hjelpe det lokale politiet, og så på saken som viktig å få oppklart.

– Dette er en sak som kan være både selvdrap og drap. Vi har vært tydelige på at vi vil finne ut av hva som skjedde den aktuelle dagen. Vi vil gi de pårørende svar på hva som har skjedd, og avklare om det har skjedd noe kriminelt, sier Lier, og legger til:

– Å komme til bunns i saken er også viktig med tanke på rykter som svirrer i lokalsamfunnet, mener han.

Kom allerede i mai

I sommer skrev både lokale og nasjonale medier at politiet i Vesterålen hadde bedt om bistand fra Kripos i forbindelse med søket etter Truls Johansen (23), som forsvant i juni.

Sannheten er altså at Kripos allerede hadde mannskap i Vesterålen på det tidspunktet, noe de hadde hatt siden mai. Kripos bistår fremdeles politiet i Johansen-saken, ifølge Lier.

Politi-overbetjenten forteller at Kripos har satt inn betydelige ressurser med å finne ut av hva som skjedde med personen som døde i 2016. Selv om det forekommer mange mistenkelige dødsfall hvert år, er det slett ikke alltid Kripos blir involvert. I forbindelse med denne saken, mente de at det var såpass mange ubesvarte spørsmål at saken krevde mye ressurser.

– Det vi tenker på dette stadiet, er at det er åpenbart grunn til å etterforske. Det er for mange uavklarte spørsmål. Vi har fått klarhet i noe de siste månedene, og så gjenstår det en del, sier Lier.

– Vanskeligere nå

Da dere kom inn var det halvannet år siden hendelsen, nå er det to år siden. Hvordan går man fram når det er så lenge siden hendelsen fant sted?

Man tar utgangspunkt i det man har, som beslag, elektroniske spor og avgitte forklaringer. Og så er det gjort mange nye skritt i etterforskningen, sier Lier.

Dere legger inn mye ressurser, men det er ikke sikkert man kan konkludere med hva som har skjedd?

Det kan hende vi lander på det, men da skal det være på et bredest mulig grunnlag, sammenligna med første gangen saken ble vurdert. Det er vanskeligere å finne ut av saken nå enn om man hadde kommet inn tidlig, understreker Frode Thomas Lier.

OBS: Deler av familien til avdøde er orientert om at VOL omtaler saken.