Regjeringen foreslo nylig å øke utbetalingene fra havbruksfondet med 900 millioner kroner ekstra. Totalt får kommuner og fylkeskommuner 1,4 milliarder kroner i år fra fondet.

I Vesterålen er det bare Bø og Sortland som får penger fordi man har klarert nye lokaliteter til havbruk. Begge kommunene får fem millioner hver for dette.

– Havbruksfondet har fått ekstrainntekter som følge av auksjon av oppdrettstillatelser, samt at produksjonsavgiften for havbruk ble høyere enn budsjettert. Regjeringen har foreslått å øke Havbruksfondets andel av inntektene fra salg av ny kapasitet fra 40 til 55 prosent, skrev regjeringen i en pressemelding for en drøy uke siden.

Havbruksfondet2023
Andøy882 982,37
Sortland12 945 732,06
9 894 118,37
Hadsel13 974 749,00
Øksnes7 692 540,20
Sum45 390 122