De siste årene har a-krimsenteret i Nordland avdekket færre a-krimrelaterte lovbrudd i fiskerinæringen, men fortsatt avdekkes alvorlige brudd på arbeids- og hviletid, skriver skatteetaten i en pressemelding. Nå varsler de kontroll for kommende sesong.

A-krimsenteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV.

Senteret er lokalisert i Bodø og har siden 2017 jobbet med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland.

De er opptatt av at arbeidstakeres lønns-, bo- og arbeidsforhold, i tillegg til andre brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Hensikten er blant annet at det skal være like konkurransevilkår i næringen.

Ifølge A-krimsenteret har fiskerinæringen i Nordland de siste årene tatt tydelige grep for å forebygge og redusere arbeidslivskriminalitet i egen bransje. Det er de godt fornøyd med.

At de fleste innretter seg og etterlever regelverket er bra.

130 lovbrudd

Men på ett område er ikke utviklingen like lystbetont, skriver de i pressemeldingen.

– Det jobbes fortsatt for lange arbeidsdager uten tilstrekkelig og lovpålagt hvile mellom arbeidsøktene. For oss fremstår dette dessverre som kalkulerte lovbrudd som kan ha store konsekvenser for helse og sikkerheten til arbeidstakere, sier Kurt Kolvereid Jacobsen leder for a-krimsenteret i Nordland.

A-krimsenteret avdekket i 2023 over 130 tilfeller av brudd på arbeidstid, overtid og hviletid hos flere utenlandske arbeidstakere hos en av de kontrollerte.

For lange arbeidstider

Av pressemeldingen fremgår det også at de har avdekket tilfeller av arbeidsdager oppimot 17 timer i strekk.

Jacobsen sier de har forståelse for at fiske ikke er noen åtte-til-fire-jobb. Periodevis kan det være krevende og mindre forutsigbart.

– At enkeltpersoner står i jobb opp til 17 timer i strekk over lengre tid, er langt utenfor lovverket og hva vi kan akseptere, sier han.

Ber næringen ta tak

Jacobsen etterlyser at næringen selv tenker alternativt på hvordan de kan unngå alvorlige avvik og regelverksbrudd på arbeidstidsbestemmelsene.

– Fra vår side kan vi jo kontrollere og sanksjonere så mye vi bare vil, men det gjør jo ingenting med årsaken til problemet – den er det noen andre som må ta grep om, påpeker han.

– For oss er det viktig å være tett på næringen for å kunne informere om rettigheter og plikter, både til arbeidstakere og arbeidsgivere, men også for å avdekke eventuelle lovbrudd. Samtidig er det jo slik at vi alltid håper å finne minst mulig å sette fingeren på.