Forslaget kommer frem i sakspapirene foran tirsdagens formannskapsmøte.

Politikerne har i et tidligere formannskapsmøte diskutert om de skal gjøre noe videre med samisk parallellnavn til kommunen.

De ba tidligere i august rådmannen om å saksbehandle det. Nå har han gjort det, og han anbefaler at saken sendes ut på høring.

Bakgrunnen for denne saken er en henvendelse fra Samisk Senter om å sidestille Øksnes kommune sitt navn med et samisk navn: Iksnášši Suohkan.

Skal utrede samisk parallellnavn Formannskapet i Øksnes vedtok tirsdag at det skal jobbes frem en saksutredning om samisk parallellnavn. Ut på høring

Forslaget fra rådmannen går ut på å gjennomføre en høring på temaet.

Forslaget til navn er Iksnášši Suohkan, selv om dette kan endres i løpet av prosessen.

Etter seks uker på høring vil saken så eventuelt blir politisk behandlet.

- Kommunen ønsker å motta sakligesynspunkter på hvorfor Øksnes kommune bør ha et samisk paralellnavn, eller hvorfor kommunen ikke bør ha det, heter det i dokumentene.

Økonomien

De økonomiske konsekvensene virker å bli beskjedne, mener rådmannen.

Ved en innføring av et samisk navn må alle skilt med kommunenavn skiftes ut. Slike skilt koster i dag omlag 500 kroner per stykk, 850 for veggmonterte. Det vil også bli en kostnad i eventuelle brevark og lignende.

Politikerne diskuterer Iksnášši kommune Skal Øksnes få samisk navn? Det skal politikerne diskutere i neste uke. - Viktig

Rådmannen mener dette er en viktig sak.

- Paralellnavn vil angå mange i Øksnes. Loven peker derfor på at organisasjoner og grunneiere har rett til å bli hørt i saken. Rådmannen mener derfor det er viktig at saken legges ut på høring før den utredes for endelig politisk behandling, skriver rådmannen i sakspapirene.

Følgende kriterier mener han bør legges til grunn:

  • Lovgivning på feltet.

  • Praktiske hensyn og eventuelle diskriminerende konsekvenser i flere retninger.

  • Økonomiske konsekvenser