Andre kvartal i 2017 hadde Nordland et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent. Det er det nest høyeste av alle fylkene, kun "slått" av Finnmark med 6,5 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet med 4,2 prosent.

– Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 48 dager. Kun Aust-Agder har lengre gjennomsnittlig varighet på 51,5 dager, mens Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 29,2 dager, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i NAV Nordland i en pressemelding torsdag.

– Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked, sier Stavnes.

Høyest legemeldt sykefravær er blant de som jobber innenfor helse- og sosialtjenester, med 8,3 prosent, og undervisning med 7 prosent av sykemeldingene. Lavest sykefravær har de som jobber med elektrisitet, vann og renovasjon.

– Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,8 prosent) og psykiske lidelser (20,2 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over 60 prosent av sykefraværstilfellene i fylket, sier Stavnes i pressemeldingen.