Denne uka blir de tre komiteene for oppvekst, helse og utvikling samt formannskapet fremlagt en evaulering av dagens politiske organisering av Hadsel.

Bruker mer på politikk

Som en del av saksbehandlingen legger rådmannen frem de øknomiske konsekvensene av dagens organisering i komiteer: Hadsel har større kostnader til politisk styring enn Nordland, landet forøvrig og sammenlignbare kommuner.

– Mens Hadsel har en brutto driftsutgift i 2016 til kostra-funksjon 100 (politisk styring) på 690 kroner pr innbygger, er landssnittet uten Oslo 397 pr innbygger, skriver rådmannen.

Til sammenligning er tallet for Nordland 605 kroner pr innbygger.

Billigere totalt sett

Samlet kostnad til administrasjon og styring i Hadsel kommune er under sammenlignbare kommuner i 2016, og er tatt ytterligere ned i 2017, heter det videre.

– Hadsel administreres altså samlet sett kostnadseffektivt, og stadig mer så.

Hele saksdokumentet ligger på denne linken:

Opp til de folkevalgte

Evalueringen kommer uten noen innstilling fra rådmannens side - det er opp til de folkevalgte å bestemme veien videre.

Den politiske organiseringen er satt på kartet blant annet fordi Vesteraalens Avis har stilt spørsmål til om den følger kommuneloven.

Rådmannen søker å avklare også dette og skriver at «det er grunnlag for å si at kommunens organisering er lovlig, forutsatt at man skal legge kommuneloven §10 til grunn i tolkningen av vedtaket».