En Hadsel-kvinne i slutten av 20-årene er i Vesterålen tingrett dømt til betinget fengsel i 18 dager, med en prøvetid på to år. Hun er dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring.

Bakgrunnen for dommen er at kvinnen skal ha levert elektronisk meldekort til NAV, men unnlatt å føre inn faktisk arbeidende timer ved en bedrift. Retten mener hun har fått urettmessige utbetalinger på 73.981 kroner.

Mens kvinnen ikke har oppgitt en eneste arbeidstime på meldekortet, mener NAV at kvinnen har jobbet fulltid. Kvinnen har innrømmet at hun har jobbet noe, men beneker at hun har jobbet fulltid. Retten mener det er rimelig tvil om hvorvidt tiltalte har jobbet så mye som NAV hevder, da det ikke er fremlagt noen dokumentasjon. De mener likevel det ikke er noen tvil om at hun har jobet nærmere 500 timer uten å føre én eneste av dem på meldekortene.

Retten fant det formildene at det snart er tre år siden lovbruddene har skjedd, og at tiltalte tidligere er ustraffet og erkjente forholdet under hovedforhandlingen.

I tillegg til dommen om betinget fengsel i 18 dager, må kvinnen betale saksomkostninger på 3000 kroner.