VOL har bedt Nordlands representanter på Stortinget svare på hva de mener om regjeringens forslag om å fase ut Andøya flystasjon, og flytte Forsvarets maritime overvåkningsfly til Evenes.

Nordland har ni representanter på Stortinget: Margunn Ebbesen og Odd Henriksen fra Høyre, Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren og Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet, Jan Arild Ellingsen og Kenneth Svendsen fra Fremskrittspartiet og Janne Sjelmo Nordås fra Senterpartiet.

Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren og Kjell-Idar Juvik vil gå inn for en delt løsning mellom Andøy og Evenes.

– Jeg er helt på linje med Nordland Ap i at en delt løsning er den beste, og vil arbeide for den løsningen, sier Lisbeth Berg-Hansen til VOL.

Berg-Hansen forteller at hun hadde planlagt et besøk til Andøy i forrige uke, men at dette ble utsatt på grunn av høringen i utenriks- og forsvarkomiteen og samråd om forsvarsmeldingen i Ap.

– Jeg planlegger nå ny reise til Andøy og de andre berørte kommunene. Jeg er også svært opptatt av Kystvakta, og er bekymret hvis kapasiteten der skal tas ned, sier Berg-Hansen til VOL.

Les også: Nordlandsbenken uenige i kritikken

Støtte fra Senterpartiet

Representant Janne Sjelmo Nordås forteller at Senterpartiet ikke har hatt noe gruppemøte om saken, men at hun personlig ikke er i tvil.

– Jeg har ikke hørt noen negative erfaringer med Andøya flystasjon, tvert imot kun positve. For miljøet rundt, som Andøya Test Center, er flystasjonen svært viktig. Når det i tillegg er grunn til å stille spørsmål ved tallgrunnlaget, og ikke ser ut til å være noe å tjene på å flytte basen, ser jeg ikke noen grunn til at den skal legges ned, sier Sjelmo Nordås.

Hun sier til VOL at partiet sentralt har bedt fylkeslagene om å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen med frist 9. september. Nordland Sp vil der anbefale sine partikolleger på tinget om å gå for en delt løsning.

– Jeg har snakket med Liv Signe Navarsete, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, og sagt hva jeg mener om saken. Hun hadde ingen negative kommentarer, og synes innspillene var fornuftige, sier Sp-politikeren.

Hun mener det nå bør ligge godt til rette for at Senterpartiets stortingsgruppe skal gå inn for en delt løsning.

Les også: Tone Toften gir seg i politikken

Uklart fra Høyre

Jan Arild Ellingsen og Kenneth Svendsen fra Frp har siden forslaget om nedleggelse kom på bordet vært klare på at de vil gå mot sin egen regjering i denne saken, og sier til VOL at de ikke under noen omstendigheter kommer til å stemme for flytting av overvåkningsbasen fra Andøy til Evenes.

Både Andøya og Evenes er sterke Høyre-kommuner, og for Nordland Høyre har langtidsplanen og forslaget om nedleggelse av Andøya flystasjon vært en svært vanskelig sak. Selv om det nå har gått over to måneder siden regjeringa la frem sitt forslag, vil ikke Høyres representanter fra Nordland svare på hvor de står i saken.

– Jeg har besøkt Andøya og jeg har besøkt Evenes. Jeg samler informasjon fra alle berørte steder, både positivt og negativt. Prosessen i Stortinget er så vidt startet, og jeg skal være klar og tydelig på mitt standpunkt når den tid kommer, sier Ebbesen.

I en sms til VOL sier Høyres Odd Henriksen at han stiller seg bak Ebbesens uttalelse.