Skjoldvær kommer ifølge en pressemelding fra organisasjonen til å fokusere på å bygge organisasjon og å sikre et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Mer ambisiøsValget ble arrangert i Fredrikstad i helga. Skjoldvær ser frem til å ta fatt på oppgaven.

- Jeg vil bruke muligheten til å bygge en bredere og sterkere organisasjon og sikre en mer ambisiøs miljøpolitikk i året som kommer, sier Ingrid Skjoldvær, i pressemeldingen.

SortlandsjenteSkjoldvær kommer fra Sortland og har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2008. I Nordland har hun vært både lokallagsleder for lokallaget på Sortland og fylkesleder. I lokal- og fylkeslag jobbet Ingrid mye med å hindre oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og med vindkraft. Fra 2012  til 2013 jobbet Ingrid som regionsekretær i Natur og Ungdom. Sommeren 2013 ble Ingrid supplert inn i  sentralstyret der hun blant annet har vært leder for oljegruppa i Sentralstyret.

Vil redusere utvinningstaktenØkt oljeutvinning i arktiske farvann i Barentshavet seiler også opp som en viktig sak for Natur og Ungdom i 2014 og det er en av sakene hvor Natur og Ungdom sier de skal puste politikerne i nakken.

- Et økt utvinningstempo i Barentshavet er uaktuelt dersom Norge skal ha sjans i havet om å nå klimamålene Stortinget har vedtatt gjennom Klimaforliket. Vi er nødt til å gå foran og la sårbare arktiske farvann forbli oljefrie, sier Ingrid Skjoldværi pressemeldingen.

Refser de rødgrønneArnstein Vestre (22)fra Ålesund ble søndag på som ny leder i Natur og Ungdom. Et enstemmiglandsmøte og den nyvalgte NU-lederen krever at statsminister Erna Solberg tar et oppgjør med dem de karakteriserer som "klimafornekterne i regjeringen".Lederen levner dessuten lite ros til den forrige regjeringen. - Den norskeklimapolitikken har vært preget av handlingslammelse under den forrigeregjeringen, og vi har ikke vært i nærheten av den reduksjonen av norskeklimagassutslipp som vi trenger. De borgerlige sier de ønsker at denneregjeringen skal huskes for sin handlingskraft og gjennomføringsevne. Nå må devise handlekraft over regjeringens egne klimafornektere og gjennomføringsevne iklimapolitikken her hjemme, sier den nyvalgte NU-lederen i en pressemelding.

Arnstein tropperpå sammen med Ingrid Skjoldvær (20) som 1. nestleder og Ida Lovise Skylstad(21) fra Trondheim som 2. nestleder.