- På den gamle bilen gikk det ikke an å åpne døra før ting ramlet ut. Nå er alt plassert slik at vi kan sette inn innsatsen så snart vi kommer frem til et skadested, sier brannsjef Ken Ivan Reinholdtsen.

Døgnbemannet

Det er vakthavende befal som til en hver tid disponerer bilen, en bil som er på vakt 24 timer i døgnet.

I de tre rommene bak førerhuset er det plassert utstyr for å ta seg raskt inn i en bil eller en bolig. Førsteinnsatsen er utrolig viktig, så her er det viktig å ha tilgang på det rette utstyret. Med akuttrommet "Mens du venter" kan vakthavende gjøre en innsats mens brannbilen eller ambulansen er på vei. Her finnes hjertestarter og røykdykkerutstyr som er utrolig viktig å ha i en nødsitasjon. I rom nummer tre henger brannmannsutrustning og andre nødvendige hjelpemidler klare til bruk.

Tett samarbeid

Når alarmen går, kan vakthavende koble seg inn på en skjerm i førerhuset, der han får all informasjon om hvor det problem har oppstått. GPSen er koblet opp mot 110-sentralen og dermed har sjåføren full kontroll om hvor han skal sette kursen og hva situasjonen er.

Brann og redningsetaten skryter uhemmet av samarbeidet med leverandør Sigurd Pedersen på Sortland og Biltilsynet. Det tette samarbeidet har også resultert at bilen kunne anskaffes 100.000 kroner under det som var budsjettert.