Mot slutten av januar 2017 skulle politiet pågripe vesterålingen på en adresse, men mannen ønsket ikke å bli med politiet. Han motsatte seg pågripelsen, og i den forbindelse mener politiet at de kan føre bevis for at mannen bet en kvinnelig politibetjent i låret. Det var tre politibetjenter til stede under pågripelsen. Disse ble utsatt for det politiet mener er straffbare kommentarer og trusler.

Truet med å drepe

– Det ble fremsatt en rekke trusler og nedsettende kommentarer mot de tre betjentene. Den tiltalte skal mange ganger ha gjentatt at han skulle drepe dem, fremgår det av tiltalen.

Knappe to måneder etterpå var mannen på nytt i politiets søkelys. Da skal han ha fremsatt nye drapstrusler. Denne gangen mot to betjenter.

I alt skal drapstruslene være rettet mot fem ulike politibetjenter.

Hasj

Under pågripelsen i januar ble det funnet 3,5 gram hasj på vesterålingen. Han er tiltalt for dette også, og må også svare for skadeverk for hendelsen i januar 2017. Påtalemyndigheten mener at tiltalte ødela en vindusvisker i en bakrute på en uniformert politibil, og at han ødela lyset i taket på cellerommet han ble innbrakt til.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 155 (vold og trusler mot offentlig tjenestemann), som straffes med bot eller fengsel inntil tre år, straffelovens paragraf 231 (oppbevaring av narkotika), som straffes med bøter eller fengsel i inntil to år samt straffelovens paragraf 271 (kroppskrenkelse), som straffes med bot eller fengsel i inntil ett år. I tillegg må mannen også svare på tiltalepunktet om skadeverk, som straffes med bot eller fengsel.

Vanlig

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold er aktor i saken mot vesterålingen. Han sier til VOL at det ikke er uvanlig at det blir fremsatt trusler mot politiet under pågripelser.

–Noen av truslene velger politiet å overhøre, men dersom det blir fremsatt drapstrusler blir det i utgangspunktet – litt avhengig av situasjonen – reist tiltale.  Når det gjelder vold mot politiet, har vi nulltoleranse.

– Er det blitt mer eller mindre trusler mot politiet nå enn tidligere?

– Det skjer fra tid til annen, men i det store bildet er det ikke mange trusselsaker. Det kan være noen fysiske bataljer i forbindelse med pågripelser uten at det også fremsettes trusler, men i de fleste pågripelser aksepterer mistenkte at de skal være med politiet, sier Rønning-Nyvold til VOL.

Advokat Hanne Elise Skare forsvarer den tiltalte vesterålingen. Hun sier at mannen først i retten vil fortelle hvordan han stiller seg til tiltalen.

Dommerfullmektig Morten Andreas Lind administrerer saken i tingretten.