I helgen hadde Venstre landsstyremøte. Der fikk hadselværing Arne Ivar Mikalsen gjennom et forslag han mener er veldig viktig.

I vedtaket pekes det blant annet på at store avstander gjør at det mange steder ikke finnes brukbare alternativer til fly. Dermed blir det vanskelig for folk å velge mer miljøvennlig transport. Flyrutene er en del av kollektivtilbudet langs kysten. Venstre mener flypassasjeravgiften må innrettes slik at det blir billigere å fly kortere strekninger og dyrere å fly utenfor EØS.

Solide støttespillere

Arne Ivar Mikalsen er en av arkitektene bak forslaget, og han har fått hjelp av venstreprofilene Ola Elvestuen og Odd Einar Dørum til å finjustere formuleringene. I Venstres landsstyrevedtak forklares FOT-rutesystemet. Staten subsidierer en del flyruter for å sikre folk i distriktene et godt samferdselstilbud, såkalte FOT-ruter. Disse rammes ikke av økninger i avgifter knyttet til luftfart, noe Venstre støtter. Kommersielle ruter, som flyr innenfor samme region som FOT-rutene, er ilagt avgifter som er urimelig høye i forhold til avstandene som flys og mangelen på miljøvennlige alternativer. En av disse er flypassasjeravgiften.

Mikalsen har i Venstres vedtak pekt på «hans egen» flyplass Stokmarknes.

Underlig forskjell

Strekningen Stokmarknes–Bodø er avgiftsbelagt med 416 kr i avgifter. For strekningen Oslo–New York er den samme avgiften 83 kr. Dette er urimelig, lite treffsikker miljøpolitikk og svært dårlig distriktspolitikk, ifølge Venstre.

Venstre vil gjøre avgiftene innen luftfart mer treffsikre, og skåne strekninger hvor det ikke finnes miljøvennlige alternativer. Partiet vil vurdere en omlegging som sikrer de kommersielt drevne lufthavnene i Nord-Norge og på Vestlandet konkurransedyktige rammebetingelser.

Ønsker betydelige endringer

Partiet vil vurdere både fritak for en del flyavgifter og avstandsdifferensiering. En omlegging vil ha stor betydning for lokalt næringsliv, det offentlige og privatpersoner. Et godt samferdselstilbud er vesentlig for at folk og næringsliv kan fortsette å blomstre i distriktene.

– Det er viktig å være klar over at en flyplass som Svolvær er i FOT-rutesystemet, mens Stokmarknes ikke er det. Det er urimelig, sier Mikalsen.

Han har fått sitt parti med på følgende vedtak om å:

  • Legge til rette for lønnsom utvikling av klimavennlige fly på kortbanenettet

  • Endre avgifter slik at de treffer mer målrettet

  • Vri avgifter fra distrikter som ikke har andre reisealternativer.

  • Jobbe for en mer ambisiøs klimaavtale for internasjonal luftfart.

  • Vurdere å innføre avgiftsfritak for flypassasjeravgifter for fly på under 20 tonn.

Samarbeidspartnere på glid

– Hvor viktig mener du dette vedtaket fra Venstres landsstyre er?

– Jeg mener det er veldig viktig. Det fordi våre samarbeidspartier også har ønske om å endre avgiftssystemet. Det betyr at det kan gå mot en endring i Stortinget. Dette er også et viktig signal om at Venstre på ingen måte stiller seg i veien for en endring som vi mener er på sin plass.

– Det er veldig gode nyheter for både private og næringsliv om vi får ned kostnadene på det kommersielle kortbanenettet, konkluderer Arne Ivar Mikalsen.