Det hersker stor ueniget i spørsmålet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innad i Arbeiderpartiet. Mandag kveld la programkomiteen frem et kompromiss som alle i komiteen unntatt AUF, stiller seg bak.

De vil ikke åpne for konsekvensutredning av havområdene utenfor Vesterålen og Senja, også kalt Nordland 7 og Troms 2, i neste stortingsperiode. De vil utsette beslutningen til en forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet er revidert.

For Nordland 6, helt sør i Lofoten, står de fortsatt på sitt gamle vedtak om å åpne for konsekvensutredning.

Skulle helst sett et annet vedtak

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) har vært en av forkjemperne for en konsekvensutredning av områdene. Hun skulle gjerne sett at ordlyden i dagens partiprogram ble stående.

- Er du skuffet over mandagens vedtak?

- Jeg skulle selvfølgelig sett at man sa ja til konsekvensutredning også for Nordland 7 og Troms 2. Kunnskap bør ligge til grunn også her. Forslaget til programkomiteen innebærer imidlertid at en konsekvensutredning kan vurderes etter 2020, så det er ikke avvist, sier Aasvik til VOL.

Strengere krav til ringvirkninger

Hun er imidlertid fornøyd med at partilederen og programkomiteen mandag ga klart uttrykk for at Ap vil stille strenge krav til oljeselskapene om at en eventuell aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge.

- Det er med stor glede at jeg ser at dette er så tydelig vektlagt. Jeg tenker at det vil være utenkelig med aktivitet i Nordland 6 og 7 og Troms 2 uten at det skal vises på land i disse områdene i form av ringvirkninger, sier Aasvik.

Hadsel-ordføreren sier hun ikke vil gi seg i kampen om å få utredet havområdene utenfor kysten vår.

- Min motivasjon er å jobbe for at vi skal høste av ressursene utenfor kysten vår for å skape arbeidsplasser, selvfølgelig under krav om at næringene kan leve side og side. Det kommer jeg aldri til å slutte å jobbe for. Hver gang jeg tar fly fra Skagen møter jeg personer som jobber innen norsk olje og gass. Det skulle bare mange at vi ikke skulle vurdere at de også skal kunne få muligheten til å jobbe her hjemme utenfor kysten vår. Det fortjener de, avslutter Aasvik.