– Vi har satset to millioner på dette for at det skal bli lettere for elevene å huske pensum ved praktisk læring, sa fylkesråd Mona Fagerås på åpningen.

Torsdag kunne daglig leder Arne Hjalmar Hansen ved NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) ta oss med på en grensesprengende reise ut i verdensrommet sammen med 13 elever fra 8a ved Andenes skole på «Oppdrag Solstorm».

– Dette er en ny milepæl for NAROM. Mange klasser kommer til oss på Andøya Space Center, men det er mange som ikke har mulighet til det, så derfor har vi utviklet Andøya Mission Control som tar verdensrommet med inn i klasserommet under ledelse fra Romskipet, sa Hansen, som fortalte hvordan de hadde jobbet i tre år ved hjelp av Andøya Space Center sin kompetanse for å få på plass en læringsplattform via internett, der de enkelt kan tilby nye undervisningspakker.

Prøvekanin

Realfaglærer Simen Bergvik fortalte hvordan 8.-klassene i Risøyhamn og på Andenes (Børge Folden i Risøyhamn) hadde vært pilotklasse og prøvekanin for å utvikle opplegget.

– Vi har brukt tre år på dette, og kunne frigjøre lærerressurser ved hjelp av støtte fra naturfagsenteret. Det siste årene har elevene vært involvert, og de syntes det har vært både artig og lærerikt å få oppleve naturfag i praksis. Programmet er lett å laste ned, sa Bergvik.

Rektor Henriette Abrahamsen er glad for engasjerte lærere, og håper samarbeidet med NAROM vil bidra til at elever i framtida satser på realfag.

Romoppdrag

Elever gjør romoppdrag ved hjelp av Mission Commandoer ved Romskipet. Denne dagen var det Ørjan Vøllestad som møtte elevene på storskjerm. De er fordelt i fire grupper (kommunikasjon, astronauter, sikkerhet og forskning). Bakgrunnen for oppdrag solstorm er satellitter som overvåker jorda i forhold til klima og ulike ting. Astronauten Alexandra Steigen skal fikse radiokontakten med en satellitt de har mistet kontakten med. Midt oppi det hele fikk de beskjed om at det var en solstorm på vei. Alexandra må fysisk gå ut av romskipet sitt og bort til satellitten for å bytte senderen. Under dette farefulle oppdraget sitter kommunikasjonsgruppa og følger med på verdiene på datamaskinen. De passer på jordas rotasjoner og at kommunikasjonen er operativ. Astronautgruppa sørger for å sjekke at Alexandra puster homogent, og at hun har nok oksygen. Forskningsgruppa overvåker strålingsnivået fra sola og hvordan Alexandra klarer seg, mens sikkerhetsgruppa følger med på hvordan Alexandria prøver å etablere kontakten med satellitten igjen og sende kommandoer, i tillegg overvåke solstormen.

Prominente gjester

Mens alt dette foregår følger fylkesråd for næring Mona Fagerås og fagleder Torbjørn Tranøy Jensen fra Nordland fylkeskommune, ordfører Jonnie Solsvik, skolefaglig rådgiver Torfinn Bø, administrerende direktør Odd Roger Enoksen fra Andøya Space Center og en rekke lærere fra NAROM og Andenes skole og følger med på den spennende reisen til elevene.

Imponert næringsråd

Næringsråden som selv har vært lærer i 20 år før hun begynte som heltidspolitiker i fjor høst, valgte å ta på seg lærerhatten, da hun holdt åpningstalen. Ved å spørre elevene spørsmål om prosjektet og hvordan det var å jobbe med dette, fikk hun fram sine poenger på en lettfattelig måte.  Prosjektet har en totalkostnad på to millioner kroner. Nordland fylkeskommune har bevilget om lag en og en halv million av de pengene.

– Er dette verdt pengene, spurte hun. Elevene nikket ivrig.

– Det er lettere å huske hva vi gjør etter å ha vært med på dette, enn å lese det samme i boka, får vi høre. Fagerås liker ideen om fjernundervisning fra Romskipet, der Mission Commander kan ha kontakt med hvem som helst overalt.

– Jeg kan sitte på en øy langt ute i Lofoten og lære hva som skjer i verden, sier hun. Elevene lærer både matte, fysikk og engelsk i løpet av slike oppgaver.

– Til slutt er jeg nødt til å takke en del bidragsytere til prosjektet. NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet), Universitetet i Oslo, Naturfagsenteret, Andøya Space Senter og NAROM, for hvordan de har løst utfordringa, avsluttet Fagerås som ønsket lykke til med prosjektet som hun regnet med ville sette Andøya og Andenes ytterlige på verdenskartet som en turist- og næringslivskommune.

Inflasjon i milepæler

Ordfører Jonni Solsvik er stolt av NAROM og skoleelevene som har utviklet dette.

– Vi utroper oss selv for å være en av landets viktigste kommuner angående romvirksomhet. Det er snakk om hva vi skal leve av i framtida. Kunnskap om «Out of space» blir gjort tilgjengelig både for barnehager, grunnskolen og videregående skole. Skolen har nå tatt utfordringa med å videreutvikle dette til å nå ut til alle. Det er en ny milepæl for NAROM, og etter hvert er det gått inflasjon i milepæler. Kanskje vi får finne på et sprekere ord, spøkte ordføreren.

Fantastisk gruppe

Mission commandoer Ørjan Vøllestad sier at elevene har vært en fantastisk gruppe å jobbe sammen med.

– Både 8. klasse i Risøyhamn og 8. klasse på Andenes hadde vært til stor hjelp. Vi hadde ikke klart det uten deres velvillighet. Det er vel verdt at hele landet nå kan få tilgang på denne undervisningen uten å reise opp hit. Opplegget er gratis, men lærerne som skal delta med elever må gå et forberedelseskurs som varer en halv dag via e-læring, forklarer Vøllestad. Et av kompetansemålene for 8. klasse er å lære om universet rundt seg, satellitter og stråling. Mye av det inngår i «Oppdrag solstorm». Vøllestad sier at det kan være aktuelt å utvide til flere oppdrag etter hvert.

Sitter godt

Thea Solheim Skaarn og Elise Karlsen synes det har vært artig å lære pensum på denne praktiske måten.

– Vi husker blant annet mye bedre hvordan vi regner gjennomsnitt i matte etter å ha vært med på forskningsgruppa som har målt strålinga fra sola på astronauten. Det sitter nå, avslutter de.