Politiet syntes lite om at personen urinerte på offentligsted. Hva som videre har skjedd velger politiet å utelate fra medieloggen.

Det skrives bare at mannen i tillegg til anmeldelse forurinering på offentlig sted, kan vente seg en anmeldelse for ”forulemping avoffentlig tjenestemann”.