For ellevte gang utlyser Kultursamarbeidet i Vesterålen et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Vesterålen.

Fiskevær

Stipendet gjelder de som yrkesmessig arbeider med kultur eller i media, og en boplass i Vopnafjörður stilles til disposisjon.

Vopnafjörður er et lite fiskevær med 700 innbyggere, og det er første gang at dette stedet tar imot en kulturarbeider fra Vesterålen, skriver Vibeke Suhr, daglig leder i Kultursamarbeidet i Vesterålen, i en pressemelding.

Les også: Vesterålsk magi i Irland

Samarbeidsavtale

Stipendet bygger på kulturavtalen mellom Vesterålen kulturutvalg og Austurbrú på Øst-Island. Oppholdet det søkes om støtte til, kan vare fra to til fire uker og gjelder høsten 2016. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes.

– Vopnafjörður kommune stiller med gratis bolig. Våre kontakter på Øst-Island vil bidra til at oppholdet kan bli utbytterikt, skriver Suhr.

Hun legger til at det teller positivt for søkerne at planene for oppholdet på en eller annen måte kan bety noe for videre kontakten mellom Øst-Island og Vesterålen.

Les også: Mye å gå gjennom før feiren

Flere fra Vesterålen

Til sammen har 14 kulturarbeidere fra Vesterålen siden starten hatt slike opphold på Øst-Island

Resultatene har blitt kunstutstillinger, konserter, publikasjoner og avisartikler på Island og i Vesterålen.

Fire ulike kommuner på Øst-Island har tatt i mot kulturarbeidere fra Vesterålen, ifølge pressemeldingen, og i år er altså Vopnafjörður for første gang vertskap for dette samarbeidet.