Det gjorde de etter at kommunen sammen med Bømyr Eiendom og Norsea Group slapp nyheten om den planlagte etableringen for en uke siden.

I onsdagens ekstraordinære formannskap var selskapsetableringen eneste sak på sakslista.

For en gangs skyld var politikerne veldig enig om at etableringen var rett vei å gå.

– Dette er uten tvil det rette skrittet. Det er noen som har spurt om vi ikke burde tatt hensyn til andre kommune. Hadsel må jo uansett gjøre en jobb for å skape arbeidsplasser her lokalt. Vi har infrastruktur tilgjengelig og jeg synes dette er et helt riktig skritt, sa Brit Solvik (Ap).

Dette var opposisjonen enige i.

– Jeg ser på dette som utelukkende positivt. Vi hadde en intensjonsavtale fra forrige periode og det er på bakgrunn av det flott at vi er kommet så langt som vi er kommet. Jeg synes ikke det er for tidlig å gjøre dette med tanke på at vi ikke vet hvor man statlig sett ønsker å plasser et oljevernsenter. Etableringen er bra og den viser handlekraft, sa Camilla Skog Rodal (Frp).

Den eneste kritikken hun hadde var tiden formannskapet hadde å forberede seg på saken da innkallingen kom dagen i forkant av at nyheten ble sluppet onsdag 22. februar.

Til dette fortalte ordfører Siv Dagny Aasvik at saken og dokumentet ble sendt ut så raskt som mulig.

– Mer opptatt av innhold enn lokalisering Sture Pedersen, og de andre ordførerne i Vesterålen, er ikke stresset av Hadsels offensiv for å sikre oljevernsenter til Fiskebøl. Selv har de fokusert mer på innhold enn lokalisering. Dette skjer

Forslaget til vedtak ble så enstemmig vedtatt og dermed er altså selskapsdannelsen i orden. Kommunen går inn med en aksjekapital på 30.000 kroner som tas fra kommunens investeringsfond. De går også inn med areal sammen med Bømyr Eiendom på 1.050 mål.

LoVe Miljøbase vil nå blir trinnvist utviklet med følgende punkter:

1. Etablere selskapet, kartlegge forhold av betydning, koordinere mot annen virksomhet. Arealkrevende; Forhandle med om opsjonsavtaler med grunneiere.

2. Regjeringen beslutter lokalisering av oljevern- og miljøsenter - Etablere kontakt med kunder og forhandle avtaler.- Kartlegge sjøbunn og lage planer for utfylling.- Realisere de første opsjonene.

3. Ved behov; Realisere ytterligere opsjoner kai, areal og bygg.

4. Dersom det blir besluttet aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen; Arbeide for basefunksjoner som gjør at vi er sikret lokale ringvirkninger. Absolutt forutsetning for aktivitet.