Utredningsarbeidet skal gjennomføres i 2016 med grunnlag i eget mandat.

Sekretariatet ønsker en god dialog med Øksnes kommune gjennom hele denne prosessen, og ber derfor om et møte for å bli kjent og gjensidig kunne orientere hverandre om status og muligheter.

Sekretariatet foreslår følgende agenda for møtet:

  • Presentasjon av Øksnes kommune

  • Presentasjon av sekretariatet, mandatet og plan for utredningsarbeidet

  • Aktuelle tema til diskusjon

  • Kommunens ansvar, oppgaver og utfordringer knyttet til marin forsøpling, miljø og oljevern, hvordan disse blir løst i dag og eventuelle uløste behov

  • Hva finnes av fagmiljø eller ressurser innenfor miljø, oljevern, forskning, kunnskapsinnhenting/formidling i Øksnes kommune i dag?

  • Nye oppgaver/nye utfordringer eller uløste samfunnsoppgaver i kommunen/regionen innenfor miljø og oljevern

  • Hva kan et ”Oljevern-/miljøsenter” bli og inneholde av aktiviteter