Under besøket i Andøy varslet leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, at partiet trolig vil fremme et såkalt «dokument 8»-forslag for å få gjennomført en ny gjennomgang av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Vil de andre partiene stille seg bak dette? Vi har spurt partiene. Dette er svarene vi fikk:

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen

– Arbeiderpartiet står ved forsvarsforliket. Hvordan vi vil forholde oss til nye forslag i denne stortingsperioden, vil vi ta stilling til når de legges fram. Vi har ikke bundet oss til forlik med regjeringen for eksempel om landmaktstrukturen.

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Ap

– Vi har sagt at vi ønsker å se grundig på innspill, både når det gjelder økonomi, kapasitet og andre militærrelaterte spørsmål. Det har kommet mange og viktige innspill, og vi kommer ikke til å investere i en startprosess nå. Det er for tidlig å svare på, vi må summe oss, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF

– KrF har vært tydelige hele veien på at vi er imot nedleggelse av Andøya flystasjon. Nå kommer det mange ulike spørsmål om ulike politiske saker. KrFs stortingsgruppe skal konstituere seg og skal behandle de ulike spørsmålene på en grundig måte når den tid kommer.

Mona Fagerås, nyvalgt stortingsrepresentant for Nordland SV

– SV har hele tiden vært tydelig på at man ønsker en ny gjennomgang av tallene. I lys av den rapporten som SP har fått laget, og at AP har gått langt i sine signaler, så er det å holde Andøyas befolkning for narr om ikke dette fører til en fullstendig gjennomgang. All erfaring viser at forsvarsinvesteringer sprekker med store summer. Den pågående flyttinga og etableringa på Ørlandet beviser dette til det fulle. SV er tydelig på at forsvaret i nord må styrkes, og at investeringene bør gjenspeile den økte betydningen havområdene i nordområdene kommer til å få i årene framover. Dette innebærer økt fokus på eget territorialforsvar og mindre vekt på dyre utenlandsoperasjoner.

Venstre

– Vi har ikke sett dette, men jeg tror nok vi stiller oss positiv til det, svarer kommunikasjonssjef i Venstre, Steinar Haugsvær.