«Inkluderende bedrift» er en ordning som er etablert av Vekstbedriftene i Norge i år. Vesterålen vekst er en slik vekstbedrift, og tirsdag tok Tone Skagen turen til Andøy Taxi AS for å dele ut utmerkelsen.

– Andøy Taxi har tatt imot en deltaker fra oss og han har nå fått fast jobb. Guttorm stod på, var lærevillig og gjorde en stor innsats selv. NAV sørget for å legge til rette for at Guttorm skulle få jobben, og det ordnet seg. Derfor har Andøy Taxi gjort seg fortjent til utmerkelsen «Inkluderende bedrift», sier Skagen.

Som vekstbedrift skal Vesterålen Vekst hjelpe folk med å avklare sin arbeidsevne og er på en NAVs forlengede arm.

– Vi gjør det vi kan for at de som kommer til oss fra NAV skal få en arbeidspraksis der de senere kan få jobb. Det hjelper veldig at den enkelte selv er positiv, står på, har ideer og forslag selv. Da kan det gå veldig bra slik det gjorde med Guttorm, sier Skagen.

Første i Andøy

Det var Kurt Nystad fra Andøy Taxi som tok imot diplomet.

– Vi synes det er en fin gest å få en slik utmerkelse. Vi er glad for at vi kunne gjøre dette og har fått en dyktig arbeidstaker. Det er første gang vi har fått en ny medarbeider på denne måten, sier Nystad.

– Det er en påskjønnelse til bedrifter som hjelper folk ut i arbeid. Det er flere bedrifter i Andøy som tar imot deltakere til praksisplasser og legger til rette for det. Men Andøy Taxi er den første bedriften i Andøy som får denne utmerkelsen, sier Skagen.

– Helt topp

Den som er gladest er arbeidstakeren selv.

– Det er helt topp å ha fått ny jobb. Det begynte med to måneders arbeidspraksis. Så ble det sommerjobb og fast jobb i fjor høst. Jeg er blitt tatt imot på en helt fantastisk måte her, sier Pettersen.