Mandag orienterte ordfører Jonni Solsvik kommunestyret i Andøyom veien videre etter at regjeringen fredag foreslo å legge ned Andøya flystsajon.

– Andøysamfunnet har ingen grunn til, og må ikke gå inn i en depresjon. Dette skal vi klare, sa ordfører Jonni Solsvik (H) til kommunestyret og tilhørerne i mandagens møte.

Nestor Leif A. Iversen i Andøy Høyre støttet Solsviks resonnementer fra talerstolen. Han opplyste også fra talerstolen at han er så skuffet over Høyre sentralt i denne saken at han vil melde seg ut av partiet.

–  Etter 53 år som Høyre-medlem, 16 år som ordfører, 4 år som varaordfører, så har jeg bestemt meg for å melde meg ut av partiet Høyre. Det vil jeg meddele kommunestyret her og nå.

– Feil

Ordfører Jonni Solsvik (H) tok i sin orientering fatt i argumentasjonen regjeringen vektlegger for å anbefale nedleggelse av Andøya flystasjon.

– En av de største utfordringene jeg mener regjeringa har, er forskjellene i analysene for de samfunnsmessige konsekvensene mellom Samfunnsøkonomisk Analyse og PWC.

– Det hevdes blant annet at konsekvensene for Andøya Space Center og Andøya Test Center ikke blir nevneverdige. Dette er feil.

– Krever svar

– Når statsråden kommer hit i morgen, vil vi kreve svar på mange ting. Blant annet dette.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå i detaljer på vår strategi, men det er viktig for oss å få svar på hvordan statsråden forklarer at PWC har kommet frem til sine tall, og hvilke føringer som er lagt på analysene.

Solsvik viste også til at regjeringen hevdet at både operative, samfunnsmessige og økonomiske forhold er hensyntatt.

– Det vi ser er at de operative hensynene er minst vektlagt i dokumentasjonen. Det er interessant. Operativt sett har Forsvaret, blant annet i en rapport fra 2012, konkludert med at Andøya er landets beste flybase.

– Innsyn

– Vi vil også kreve innsyn i tallene. Det er oppsiktsvekkende at forlengelse av rullebanen på Andøya har fått en svært høy prislapp i regjeringens dokumentasjon, blant annet sammenliknet med rullebaneforlengelsen på Ørlandet. Vi vil vite hvilke investeringer man anser nødvendige både på Andøya og Evenes, og hvilke kostnader som hefter ved disse.

– Jeg vil også understreke at dette ikke er en avgjort sak. Dette lokalsamfunnet må ikke gå ut i en depresjon. Vi må tenke på hva vi skal bruke energien på.

– Vi er alle berørt direkte eller indirekte, og vi hjelper hverandre best ved å ha en offensiv, saklig innfallsvinkel. Vår jobb blir nå å sørge for å bringe fakta og beslutningsgrunnlag frem i lyset, og kvalitetssikre dette.

– Er dette et tiltak Stortinget skal gjennomføre? Når det operativt finnes et bedre alternativ enn å bygge opp Evenes, og når de samfunnsmessige konsekvensene er av et helt annet kaliber enn det blir forsøkt fremstilt?

– Jeg mener oppriktig at regjeringa har gitt oss veldig gode kort på hånda ut fra den argumentasjonen de har lagt frem.

– Skal lykkes

– Dette skal vi lykkes med! For dette samfunnet finner seg ikke i at Stortinget fatter et vedtak på feil grunnlag! sa Solsvik.

Han fikk ros fra John Helmersen (AL) som lurte på om ordføreren har gitt opp alt håp om å få regjeringen til å endre kurs.

– Jeg vil takke ordføreren for en godt, grundig og saklig orientering. Men betyr det at ordføreren har helt tapt troen på at Frp og H kan snu?

Solsvik (H) mente innsatsen burde rettes mot Stortinget, men at samme informasjon naturlig nok vil tilflyte regjeringspartiene.

– Hva som skjer internt i regjeringspartiene, dersom det går opp for dem at det de har konkludert med er feil, tror jeg vi får liten kunnskap om - før det eventuelt skjer noe. Sånn er det. Men vi får jobbe for å skape et annet flertall i Stortinget, sa Solsvik.