I november i fjor ble det kjent at eierne av stavangerbaserte Nor Lines hadde bestemt seg for å selge rederiet til Eimskip Norway, som har sitt største norske kontor på Sortland.

Nor Lines og Eimskip driver begge med transport av fisk.

Snart kommer avgjørelsen

20. februar behandlet Konkurransetilsynet saken, og tilsynet mente en fusjon mellom selskapene gir for liten konkurranse, og det går dermed mot at fusjonen blir nektet gjennomført.

– Vi frykter redusert konkurranse i markedet. Vi mener Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter, og at et oppkjøp vil føre til økte priser eller redusert kvalitet, sa prosjektleder Hanne Falkanger i Konkurransetilsynet da varselet ble sendt ut.

Snart kommer avgjørelsen

Dette var kun et varsel om at de vurderer å stanse oppkjøpet, og Eimskip og Nor Lines fikk 15 dagers frist på seg til å komme med sitt syn på saken.

Etter denne fristen har Konkurransetilsynet nye 15 dager til å vurdere merknadene som er kommet inn, før et endelig vedtak gjøres om hvorvidt oppkjøpet skal stoppes eller ikke.

Det vil si at en beslutning trolig vil tas i løpet av neste uke.

– Fører til mer gods på vei

Direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening håper tilsynet snur og gir tommelen opp for oppkjøpet.

– Konkurransetilsynets varslede reaksjoner mot oppkjøpet kan få store følger. Dersom denne fusjonen hindres, vil det kunne føre til mer gods på vei, sier Litsheim til havn.no.

– Frossen fisk utgjør liten andel

Han har fått med seg tilsynets frykt for en markedskonsentrasjon av transporttilbudet av frossen fisk.

– Men frossen fisk utgjør en liten andel av det totale godset. Det er også betenkelig at varselet kommer samtidig som at det er etablert en insentivordning for å styrke sjøtransporten langs kysten. Det er jo nettopp fordi sjøtransporten langs kysten er i sterk konkurranse med veitransporten at ordningen ble etablert.

Eimskip ønsker selv ikke å kommentere saken før den er ferdig behandlet hos Konkurransetilsynet.