ØKNING: Under en fiskerimesse i Lisboa 21. januar presenterte Havfisk-sjef Olav-Holst Dyrnes denne oversikten som viser at leveransene til filetanleggene i Nord-Norge sank fra 46 prosent i 2012 til 28 prosent i 2013, mens økningen av direkteeksportert rundfrosset fisk fra trålerne økte tilsvarende. De to øverste diagrammene er volum, mens de to nederste er verdi. Grønne "paier" illustrerer levering fersk til filet i Norge. Grønt er rundfrosset ombord og solgt til videreforedling i utlandet, mens rødt er klippfisk. Illustrasjon: Havfisk ASA

- Til tross for at Havfisk sine trålere har under èn kvotefaktor av sine totalt 29,6 kvotefaktorer som ikke er underlagt vilkår fra myndighetenes side, ble bare 28 prosent av fjorårets torskefangst levert fersk til filet ved landanleggene i Norge, sier professor Torbjørn Trondsen (65) ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø.

Les også: Tjente halv million på å si NEI

Den profilerte professoren i fiskerimarkedsføring kommer til folkemøtet på Melbu søndag med tall som gir bakoversveis.

- Olav Holst-Dyrnes i Havfisk ASA har selv presentert tall under en fiskerimesse i Lisboa 21. januar i år der han bekrefter at Havfisk ASA prioriterer ombordfrysing og direkte eksport fremfor levering til filetanleggene i Norge, sier Trondsen til VA.

Voldsom endring

Han underbygger påstanden med å vise til tallene som Holst-Dyrnes presenterte i Lisboa, som viser at bare 28 prosent av torsken Havfisk fanget i 2013 gikk til filet. Det som vekker mest oppsikt er at dette er en nedgang på hele 18 prosent fra 2012 da Havfisk sendte 46 prosent av torsken til filetfabrikkene i Nord-Norge.

I 2012 ble 54  prosent av torskefangsten til Havfisk frosset ombord og eksportert for bearbeidelse i utlandet. Denne andelen vokste drastisk til hele 72  prosent i 2013.

Disse tallene stemmer godt overens med at filetarbeiderne på Melbu i 2013 opplevde sin lengste permitteringsperiode noensinne. Og mens filetarbeiderne måtte gå på arbeidsledighetstrygd store deler av 2013, kunne Havfisk sende fisken deres ubearbeidet til utlandet til bedre pris, og Kjell Inge Røkke, John Fredriksen og de andre eierne av Havfisk kunne øke verdiene sine på bekostning av arbeidsledige filetarbeidere og kriserammede lokalsamfunn.

Latterlig

Torbjørn Trondsen setter i en god latter når han beskriver det absurde i at leveringsplikten ble omgjort til tilbudsplikt med Røkke på begge sidene av bordet. Han legger ikke skjul på at han mener at det er en god vits, før han avslutter med opplysningen om at han faktisk har jobbet på Melbu i sin tid.

- Jeg begynte på Melbu Fiskeindustri i 1970 med ansvar for å bygge opp et kvalitetslaboratorium samtidig som jeg underviste i fiskeindustrilinja på Melbu Videregående Skole (den daværende yrkesskolen). Deretter ble det fiskerifagstudier og forskning i Tromsø, så jeg har en liten del av hjertet mitt på Melbu, sier Trondsen. Han gleder seg og sier det blir spennende å komme tilbake til Melbu.

Han har blant annet skrevet en bok sammen med Peter Ørebech om rettsøkonomi for fornybare ressurser - teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser, der de stiller følgende spørsmål: Kan næringer basert på fellesskapets ressurser overlates til næringen selv, eller er det behov for offentlig styring? Gir styringen ønsket resultat?