Arbeiderpartiets ledelse gikk på et par smeller på landsmøtet i helgen, men i de aller fleste sakene fikk Støre det som han ville.

K-en forsvant ut av KRLE-faget i skolen, og forslaget om å kutte perioden med arbeidsavklaringspenger fra fire til to år ble skrotet.

Men Ap klarte å kvele to interne opprør som kunne blitt langt mer problematisk for partiet, nemlig olje i nord og asyl.

Stor spenning var det også knyttet til hvordan Støre ville fremstå. På forhånd ble det igjen murret om uklar tale, men landsmøtet fikk se en avslappet partileder som sang og danset jenka på landsmøtefesten og brukte humor for å avvæpne kritikerne.

– Vi har gjort jobben. Nå venter valg og valgseier, sa Støre da han avsluttet møtet søndag – med mer dansing.

– Vi er klare for å gi dette landet en ny regjering.

– Ikke tåkeprat

Internt i Ap var det enorm begeistring over Støres landsmøtetale, som også får skryt av professor og retorikkekspert Jens Elmelund Kjeldsen.

– Støre snakket som om han allerede var statsminister, med selvtillit, overblikk, humor og visjoner. Hvis du snakker som en statsminister, øker sjansen for at du blir det, sier han til NTB.

Støre har slitt med å bli kvitt merkelappen som tåkefyrste.

– Men det var ikke noe tåkeprat i denne talen i det hele tatt. Jeg synes snakket om at han er en tåkefyrste har vært overdrevet, men tror ikke det er slutt ennå. Det er noe annet å fremstå klar og tydelig i en lenge forberedt tale, enn i debatter og utspørringer.

Kjeldsen mener Støre i talen torsdag fremsto med overblikk over de store sakene, og peker på at Ap-lederen anla en grunnleggende optimistisk tone.

– Det er en kunst for en opposisjonspolitiker å kritisere, men likevel etterlate folk med et optimistisk og positivt utsyn. Det synes jeg han klarte.

Kraftig fall

Mens Ap i oktober i fjor hadde et snitt på 36,6 prosent på målingene, har partiet falt til 31,2 i april, ifølge Poll of polls. Samtidig har Senterpartiet gått kraftig fram.

Flere av Aps vedtak frir til Sp-velgere, blant annet strammere uttalelser om uttak av ulv, utredning av billigere bensin på bygda og understrekingen av frivillighet i kommunepolitikken.

Men ifølge Støre er ikke Sps fremgang noe problem – de to partiene vil uansett samarbeide.

Trass i sterk motstand fra AUF vedtok landsmøtet å gå for delvis konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det liker en annen mulig samarbeidspartner, SV, dårlig.

– Det er trist og uansvarlig at Ap nok en gang åpner for oljeboring midt i fødestua til torsken, sier partiets Lars Haltbrekken.

KrF-uro

Ap har også fridd til KrF om samarbeid, men flere landsmøtevedtak skaper større distanse mellom disse to partiene.

I helgen ble Aps nei til K-en i KRLE-faget i skolen og et vedtak om å innføre en test for å avdekke kromosomfeil hos fostre, føyd til listen over kjente uenigheter som kontantstøtte, eggdonasjon og oljeutredning i nord.

– Jeg er skuffet over at Ap vil fjerne K-en, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

– Vi må anerkjenne den kristne kulturarvens særstilling i det norske samfunnet.

Et lite asylopprør i Ap ble bilagt uten større dramatikk i form av et løfte om å endre praksis uten å endre lover og regler for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. Også dette vedtaket skuffer KrF.