Som VOL tidligere har omtalt var det forrige uke jammetest på Andøya. Da ble det testet om systemene som både offentlige etater, bilprodusenter og teknologileverandører fra hele verden er pålitelige og motstandsdyktige mot angrep og forstyrrelser.

Utstyret ble utsatt for jamming og spoofing.

Tomas Levin, sjefsingeniør i Statens vegvesen, sier i en pressemelding at det har vært en hektisk uke.

– Folk har kanskje vært litt kjepphøye: «Utstyret tåler dette, det her går fint», men etter hvert som vi har økt vanskelighetsgraden har det blitt vanskeligere og vanskeligere for utstyret å overleve. Etter å ha tatt en runde gjennom lokalet nå, så er det ingen som kan si at utstyret deres har overlevd alle angrepene vi har kjørt, og det viser at vi har vært på rett nivå, sier han.

Over 200 deltakere med 50 biler og 80 bedrifter fra 19 land har deltatt på Jammetest 2023. Arrangementet genererte 1.200 overnattingsdøgn, cirka like mange middagsserveringer og cirka 1.000 vaffelplater i løpet av uka.

– Takknemlige

Ulf Ekstadt, senior specialist i Ericsson-konsernet, som er en av de største produsentene av nettverksutstyr, er veldig fornøyd med arrangementet.

– Vi har fått veldig mye tilrettelagt for oss, og vi er veldig takknemlige for å ha blitt invitert hit. Derfor forsøker så godt vi kan å betale tilbake ved å dele den kunnskapen vi har med de andre deltakerne, sier han i en pressemelding.

Jammetest 2023 samlet over 200 deltakere fra 80 virksomheter og 19 land. Hele uka ble satellittnavigasjonsutstyret til bilprodusenter, offentlige etater og teknologileverandører utsatt for angrep. Foto: Statens vegvesen

De to deltakerne fra Ericsson har kjørt helt fra Stockholm med testbilen, og blant annet passert vintertestbanen på Arjeplog. Ekstedt mener det er lett å trekke paralleller mellom det å teste biler og det å teste GNSS-mottakere.

– Andøya kan bli et globalt testsenter for jamming. De bratte fjellene er perfekte for å skjerme omverdenen mot forstyrrelser - det er ingen andre i Europa som kan tilby et slikt teststed. Justervesenet, Forsvarets forskningsinstitutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norsk romsenter og Statens vegvesen, som arrangerer jammetesten, sitter på en slik mengde kunnskap at det er veldig attraktivt for oss å komme hit og gjøre tester, sier Ekstedt.

Han påpeker at de blant annet trenger å teste tidsnøyaktighet, og at der leverer Justervesenet «perfekt tid».

– Vi behøver også å teste posisjonering og motstandskraft. Alle disse tingene kan vi teste her. Det er nesten så man skulle hatt et eget kvalitetsstempel på utstyr som testes her: «Andøya approved», avslutter han.

– Testene som gjøres på Andøya er viktige for Statens vegvesen fordi resultatene bidrar til utviklingen av det digitale transportsystemet og automatisert kjøring, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, her i samtale med sjefingeniør Tomas Levin.  Foto: Statens vegvesen

– God tradisjon

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland besøkte jammetesten onsdag, og synes det var veldig interessant å se hvordan de ulike deltakerne samarbeidet og hvordan GNSS-systemene påvirker utviklingen i samfunnet.

– Vi i Statens vegvesen ønsker å være driver i utviklingen av transportsystemet. I Norge har vi en god tradisjon med offentlig/privat samarbeid for å sikre innovasjon og utvikling, og det er mange som nå ser til oss på grunn av den testarenaen som jammetesten på Andøya nå har blitt. De testene som gjøres her er viktige for Statens vegvesen fordi resultatene bidrar til utviklingen av det digitale transportsystemet og automatisert kjøring.