Etter det VOL kjenner til skal det kun være snakk om materielle skader.

Da VOL kontaktet politiet kjente de ikke til hendelsen.