Gnr 40, bnr 42 er solgt for kr 25.000 fra Kjetil Håheim Gundersen til Einar Gundersen (01.02.2017)

Myrbergveien 15 (Gnr 1, bnr 216) er solgt for kr 2.700.000 fra Knut Gunnar Hempel til Stian Rindahl (01.02.2017)

Eidsfjordveien 44 (Gnr 40, bnr 127) er solgt for kr 1.360.000 fra Frank Eirik Torgersen til John-Christer Lillehaug Robertsen (02.02.2017)

Salget omfatter også Gnr 40, bnr 248

Vesterålsgata 103 (Gnr 15, bnr 170, seksjon 1) er solgt for kr 2.450.000 fra Knut Angell Hansen og Reidun Angell Joakimsen til Ørjan Grønvall Henriksen (02.02.2017)

Gnr 45, bnr 42 er overdradd for kr 25.000 fra Astrid Helene Karlsen til Karl-Christian Bakkan Karlsen (03.02.2017)

Gnr 45, bnr 43 er overdradd fra Astrid Helene Karlsen til Bent Magne Karlsen (03.02.2017)

Bålstein 4 (Gnr 1, bnr 366) er solgt for kr 375.000 fra Tre Bo as til Stig Arne Johnsen (06.02.2017)

Gnr 15, bnr 21 er solgt for kr 1.000 fra Bulldozer Maskinlag Entreprenør as til Bjørn Rudolf Nordvoll (06.02.2017)

Andel av Eidsfjordveien 296 (Gnr 41, bnr 11) er solgt for kr 200.000 fra Sølve Vassbotn Toresen til Tor Einar Edvardsen (06.02.2017)

Austerlandet 10 (Gnr 65, bnr 13) er solgt for kr 260.000 fra Benn Roger Bernhofsen til Wenche Hansine Martinsen (07.02.2017)

Andel av Øvraveien 69 (Gnr 4, bnr 226) er overdradd fra Hallvard Lilleng og Urd Lilleng til Gøril Lilleng (07.02.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Øvraveien 69 (Gnr 4, bnr 227)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 237

Gnr 10, bnr 8 er overdradd fra Solfrid Andora Østingsen til Synnøve Anita Østingsen og Tor Sverre Østingsen (08.02.2017)

Andel av Gnr 8, bnr 20 er overdradd for kr 77.500 fra Marthe Lind til Richard Johansen (09.02.2017)

Gnr 21, bnr 72 er solgt for kr 750.000 fra Elisabet Finjord og Knut Ivar Finjord til Odd Roger Flaaten (10.02.2017)

Gnr 15, bnr 2281 er solgt for kr 226.300 fra Steinbruddet Eiendom as til Courante as (10.02.2017)

Eidsfjordveien 444 (Gnr 41, bnr 76) er overdradd fra Dizzy & Dusty Riders til Ivar Evjen (20.02.2017)

Oppslåttveien 8 B (Gnr 15, bnr 1256) er solgt for kr 2.700.000 fra Liv Angell og Knut-Viggo Johansen til Sortland Boligstiftelse (21.02.2017)

Gnr 16, bnr 89 er overdradd fra Petter Martin Svendsen til Sigrid Svendsen (22.02.2017)

Gnr 16, bnr 89 er overdradd for kr 60.000 fra Sigrid Svendsen til Aud Karin Larsen (22.02.2017)

Andel av Gnr 21, bnr 2 er overdradd fra Larsen Arne til Arne Leon Larsen (23.02.2017)

Kilde: Statens kartverk