Det kom frem i Hadsel kommunestyre, da rådmann Ola Morten Teigen besvarte en interpellasjon om kommunesamarbeid i Vesterålen.

Spørsmålet ble reist av Jan Steffensen (MOS), som viste til at Hadsel har gått for en videreføring av egen kommune i spørsmålet om sammenslåing.

– Helt nødvendig

– Dersom tjenestetilbudet til innbyggerne i Hadsel kommune og hele regionen skal kunne videreføres og forbedres i årene som kommer, vil det etter vår mening være helt nødvendig å få på plass effektive og forpliktende samarbeidsløsninger i Vesterålen, sa han blant annet.

Rådmann Ola Morten Teigen viste til at kommunestyret i Hadsel har bestilt arbeid om økt samarbeid, og at rådmennene i Vesterålen har begynt å se på samarbeidsområder.

Før påske skal kommunene ha spilt inn hva slags tjenester de ønsker å samarbeide om.

Alle trenger ikke være enige om alt

Ifølge Teigen trenger ikke seks kommuner å bli enige om samtlige samarbeidsområder: Om to eller tre kommuner ønsker å samarbeide på ett område, skal det ikke være noe hinder at de andre kommunene ikke vil være med.

Foreløpig jobbes det kun på administrativt nivå, og politisk nivå vil bli informert og involvert frem mot sommeren.